HeimKampanjerDøgnopne vakttenester

Døgnopne vakttenester

Publisert: 21.01.2019
Sist endra: 27.12.2019
Førebyggjing av sjølvskading og sjølvmord

Har du eller nokon du kjenner tankar om sjølvskading og/ eller tankar om sjølvmord og treng nokon og snakke med? 

Då kan du kontakte;

  • 113 - Ved livstruande situasjonar
  • 116117 -  Nordhordland legevakt - Ved akutte situasjonar 
  • Fastlegen din –  fastlegen har ein augeblikkeleg hjelp funksjon på dagtid

Kommunepsykolog – Om du ønskjer å snakke med psykolog, har vi psykolog både til vaksne og til barn. psykologane har kontor i Promenaden – Knarvik senter.

Avdeling for psykisk helse og rus – Vi har tre kontor. Frekhaug, Knarvik og Manger.

Helsestasjon for ungdom (HFU)
Opningstider HFU Alver kommune:

  • Frekhaug, Havnevegen 41 A: Tysdagar   14.30 – 17.30
  • Knarvik, Kvassnesvegen 48: Onsdagar 15.30 – 18.30

Du kan ikkje ringe til HFU, det er drop-in.
Du kan og ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen din.

Hjelpetelefonar 

Nettstader

Trykk her for rådet for psykisk helse

Trykk her for landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Trykk her for helsenorge.no

Trykk her for Mental Helse

Krisesenteret i Bergen

 

Legevakt
  • Ring fastlegen din i opningstida. Fastlegen er hovudkontakten din inn i helsevesenet. Du bør alltid ringe til fastlegen først, om det er mogleg.
  • Ring legevakta på 116 117 når fastlegen ikkje er tilgjengeleg og hjelpa ikkje kan vente.
  • Ring 113 ved livstruande skade eller sjukdom
Psykososialt kriseteam

Korleis komme i kontakt med psykososialt kriseteam?

På dagtid: Ring fastlegen din
Kveld, natt og helg: Ring Nordhordland legevakt - telefon 116117.

Psykososialt kriseteam blir kontakta av legevakt eller andre nødinstansar. Du kan ikkje sjølv kontakte kriseteamet.

SMISO, senter mot incest og seksuelle overgrep

Landsdekkjande telefon for incest og seksuelt misbrukte.

telefon: 800 57 000

Trykk her for å gå til nettstad for SMISO Hordaland

Telefon for Incest og seksuelt misbrukte

Landsdekkjande telefon for incest og seksuelt misbrukte.

telefon: 800 57 000

Gratis frå fasttelefon og Telenor mobil.

Trykk her for å besøke nettstad

 

Valdtektsmottaket
  • Valdtektsmottaket til Bergen legevakt: Ring 55 56 87 60
Vakttelefon for veg

Vakttelefon for veg (etter arbeidstid)

Mobil: 453 76 272

Andre meldetenester for veg:

Vakttelefon for vatn og avløp

Ønskjer du kontakt med ein av dei tilsette på teknisk drift?

Ring ekspedisjonen på 56 37 50 00, eller ta direkte kontakt på e-post teknisk@lindas.kommune.no

Vakttelefon for VA (etter arbeidstid)

Mobil: 957 02 500

Vakttelefon for veg (etter arbeidstid)

Mobil: 453 76 272

Viltpåkjørsel

Dersom du er uheldig og køyrer på ein hjort eller anna vilt, er du pliktig å varsle. Den enklaste måten er å ringje politiet på 02800, som varslar vidare til ettersøksmannskapet. Det er ikkje straffbart å køyra på vilt, det viktigaste er å varsle om ulykka.
Varsling er også viktig dersom det vert skader på bil. Forsikringsselskapa kan krevje stadfesting på at politiet eller kommunen er varsla om ulykka. Stadfesting får ein hjå kommunen.

Sjukt eller skadd vilt

Ring kommunen på 56 37 50 00 dersom du kjem over sjukt- eller skadd vilt i nærområdet eller på tur. Kommunen vil raskt avgjere om viltet må avlivast, slik at ein unngår at viltet lid unødig eller gjer skade på folk eller eigedom.
Dersom du ikkje får tak i kommunen, ring politiet på telefon: 02800

Veterinærvakt

Ring eitt av nummera under, og be om informasjonasjon om kven som har vakt.

 

Kvar?

Kven?

Telefon

Knarvik Dyreklinikk

Lars-Fredrik Sæthre

Inge Midtveit

56 35 45 75
Seim veterniærkontor Hallgrim Andersen 56 35 10 50
Totland veterniærkontor Carl Aage Wangel

56 35 11 06

917 67 519