HeimNyheiterAktivitetar i haustferien

Aktivitetar i haustferien

Her finn du ei oversikt over tilboda:

Påmelding

Grunna koronasituasjonen er det påmelding til dei ulike aktivitetane, med eit maks tal deltakarar. 

UngAlver si Facebook-side eller Instagram-side, finn du meir informasjon om påmelding til aktivitetane.

Hugsa god handhygiene, hald avstand til andre og bli heime om du er sjuk.  


Sist oppdatert: 29.09.2020
Publisert: 29.09.2020