HeimNyheiterBreiband til Holsnøy

Breiband til Holsnøy

Det er planlagt utbyggjingsstart til sommaren for område som ikkje har fått breiband på Holsnøy.
Publisert: 27.02.2020
Sist endra: 19.04.2020

Årsaka til at utbyggjinga ikkje har kome i gang er at det har gått ein rettsleg tvist om utbygginga, og Gulating lagmannsrett har no tatt avgjerd i saka. I praksis betyr dette at NettStar AS og Bergen Fiber AS er dei to aksepterte tilbydarane i konkurransen som blei lyst ut av Meland kommune i 2018.

Konkurransen gjaldt breiband til områda

  1. Landsvik - Skjelanger
  2. Espetveit - Ådland
  3. Io
  4. Håtuft - Grasdal
  5. Fosse
  6. Eikeland
  7. Erstad - Bjørndalen
  8. Opsjon Sjurdalen


Dei ulike områda er teikna inn i nordhordlandskart.no

Ein del avklaringar må på plass før tildeling av dei ulike oppdraga/områda som skal byggjast ut kan skje. Dette arbeidet er i gang, og om alt går greitt er dette gjort innan påske 2020. I så fall kan det bli utbyggingsstart til sommaren.

Detaljar i leverandørane sine framdriftsplanar er førebels ikkje kjende, så når ferdigstilling skjer er ikkje avklart. Truleg er den samla utbygginga ferdig i 2. kvartal 2021.

Kommunane Lindås og Meland fekk hausten 2019 nye tilskott frå fylkeskommunen til ytterlegare utbygging, og Alver kommune er i gang med å utforme konkurranse for nye område.