HeimNyheiterNo har dagsturhyttene i Alver har fått namn!

No har dagsturhyttene i Alver har fått namn!

Juryen har bestemt at dagsturhytta i Byngja skal heita Sjøbua, dagsturhytta på Eldsfjellet skal heita Eldsbu og hytta på Vardefjellet skal heita Vardebu.

Juryen har bestått av representantar frå dei lokale idrettslaga, ungdomsrådet, idrettsrådet, kulturrådet og frå kommunen.

Namna er vald ut blant dei mange namneforslaga som kom inn. Tusen takk til alle som kom med forslag på namn!


Sist oppdatert: 05.11.2020
Publisert: 05.11.2020