HeimNyheiterDigitalt informasjonsmøte om E39 Flatøy-Eikefettunnelen

Digitalt informasjonsmøte om E39 Flatøy-Eikefettunnelen

Her finn du opptak av direktesendinga: 

 

Klikk her for å finne presentasjonane som vart viste under møtet.

Har du spørsmål?

I tillegg til ei orientering om arbeidet, er det mogleg å stille spørsmål til kommunen og prosjektleiinga. Send gjerne spørsmåla før møtet. 

Spørsmål kan sendast på e-post til: marte.hagen.eriksrud@alver.kommune.no

Spørsmål vert forsøkt svart ut i sjølve informasjonsmøtet. I tillegg vert alle innkomne spørsmål svart ut i eit informasjonsskriv i etterkant av møtet og publisert på nettsida til prosjektet.

Kontordag 10. november

Vi vil også invitere til ein open kontordag for dei som ynskjer eit fysisk møte. Les meir om tid og stad, samt informasjon om påmelding til kontordagen på denne lenkja.


Sist oppdatert: 29.10.2020
Publisert: 29.10.2020