HeimNyheiterFriluftslivets veke i Alver kommune

Friluftslivets veke i Alver kommune

Me ser for oss felles marknadsføring av alle friluftslivsarrangement som går føre seg i Alver kommune denne veka – på plakatar, nettsider, sosiale media og kulturkalendarar. Arrangementa kan vera alt frå gåturar, padleturar, overnatting i naturen, føredrag, kurs, konkurransar med meir som omhandlar friluftsliv. Alt må sjølvsagt vera i tråd med dei smittevernreglane som gjeld på dåverande tidspunkt.

Om de tenkjer at dette kan vera interessant for dykk å delta på, så send ein e-post til bente.kopperdal.hervik@alver.kommune.no eller ta kontakt på telefon 992 454 69.


Sist oppdatert: 18.08.2020
Publisert: 18.06.2020