HeimNyheiterHar du namneforslag til dei nye dagsturhyttene?

Har du namneforslag til dei nye dagsturhyttene?

Har du eit namneforslag til ein eller fleire av dagsturhyttene? Då kan dei sendast på e-post til bente.kopperdal.hervik@alver.kommune.no

Ei arbeidsgruppe vil vurdera alle innspela og namna på hyttene vil verta gjort kjend 31. oktober. Frist for å koma med innspel til namn er sett til 28. oktober.


Sist oppdatert: 15.10.2020
Publisert: 15.10.2020