HeimNyheiterKom med innspel til namn på turløypa på Manger

Kom med innspel til namn på turløypa på Manger

Har du forslag til namn, send det til

Ei arbeidsgruppe vil vurdere alle innspela. Det nye namnet vil bli kjend på opninga av løypa.

Frist for å kome med innspel er 10. juni.


Sist oppdatert: 18.06.2020
Publisert: 05.06.2020