HeimNyheiterDialogmøte om Knarvikplan avlyst

Dialogmøte om Knarvikplan avlyst

Dei planlagde informasjons- og dialogmøta om arbeidet med områdeplan Knarvik er avlyst grunna sjukdom.
Publisert: 08.09.2020
Sist endra: 08.09.2020

Møta skulle vere denne veka og det var sett opp to informasjonsmøte og ein kontordag.

Informasjons- og dialogmøte:

  • Tysdag 8. september kl. 18:00
  • Onsdag 9. september kl. 19:00 
    Biblioteket i Knarvik senter

Open kontordag:

  • Torsdag 10 september kl. 09 – 15 
    Innbyggjarservice i Knarvik senter


Alle desse utgår.