HeimNyheiterMatrikulering av eksisterande umatrikulert grunn for kommunale vegar på Radøy

Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn for kommunale vegar på Radøy

Syner til varsling/kunngjering i avisa Nordhordland den 24. februar og på Alver kommune si heimeside publisert den 8. mars.

På Radøy var det ikkje tildelt gards- og bruksnummer på dei fleste kommunale vegane i matrikkelen (det digitale eigedomskartet) slik som andre stadar i kommunen.
Alver kommune var heller ikkje lagt inn som kontaktinstans på desse vegane. Vegane var berre lagt inn i matrikkelen som eigarlause teigar (0/0-teigar).
Tildeling av gards- bruksnummer og kontaktinstans gjer varslingsarbeid lettare for både private og offentlege aktørar.
Gards- og bruksnummer og kontaktinstans er no ført i matrikkelen i tråd med det som er kommunal veg i Vegnett.
Vegnett er vegsenterlinje med informasjon om gatenummer, gatenamn, vegkategori med meir. Vegnett utgjer ein del av Nasjonal vegdatabank (NVDB)

Det er meir detaljert informasjon i protokollen som har vorte laga i samband med dette arbeidet.

Dersom du har merknader til dei tildelte gards- og bruksnummer og/eller kontaktinstans kan du ta kontakt med Eigedomsavdelinga eller Kart og Oppmåling i Alver kommune.

Denne matrikuleringa av vegar/parsellar kan og klagast over,
jf. matrikkellova §46.  

Klagen skal sendast til Alver kommune, avdeling Kart og Oppmåling. Klagefrist er tre veker frå underretninga om matrikulering av vegar vert publisert på heimesida.

Her finn du lenke til rekvisisjon, krav om matrikulering og eigenfråsegn frå Eigedomsavdelinga samt informasjon om retting av vegnett for vegane Nordangervågen og Ulvatn.
Du finn og lenke til protokollen.

Rekvisisjon
Krav om matrikulering
Eigenfråsegn
Retting av vegnett, Nordangervågen
Retting av vegnett, Ulvatn
Protokoll

Tabell gjev oversikt over dei aktuelle vegane med lenke til kartvedlegg. Den gjev og oversikt over tildelte gards- og bruksnummer med lenke til matrikkelbrev.

Kommunale veger på Radøy som har fått tildelt gards-bruksnummer og kontaktinstans:

Vegnamn og gnr/bnr

Lenker til kartvedlegg og matrikkelbrev

Askelandsvegen
468/67
469/52

https://www.nordhordlandskart.no/share/b243d7758761

468_67_matrikkelbrev
469_52_matrikkelbrev

Austesundvegen

477/94

https://www.nordhordlandskart.no/share/51e425721da0

477_94_matrikkelbrev

Bøgjerdet
424/319

https://www.nordhordlandskart.no/share/14b92d127ba5

424_319_matrikkelbrev

Bøvågen

424/320

https://www.nordhordlandskart.no/share/cd1e4c445e7a

424_320_matrikkelbrev

Dalland

437/20

https://www.nordhordlandskart.no/share/243c5b70e6c5

437_20_matrikkelbrev

Grindheimsvegen
434/53

https://www.nordhordlandskart.no/share/d34634331ed3

434_53_matrikkelbrev

Grønålvegen

445/503

https://www.nordhordlandskart.no/share/38ad60f0885f

445_503_matrikkelbrev

Hannesvegen

445/500

https://www.nordhordlandskart.no/share/4ea5fb11337d

445_500_matrikkelbrev

Hella

432/82
433/186

https://www.nordhordlandskart.no/share/fbd393e708c7

432_82_matrikkelbrev
433_186_matrikkelbrev

Hellandsneset

438/80

https://www.nordhordlandskart.no/share/a9e5f22583eb

438_80_matrikkelbrev

Hålandsvegen

429/60
431/20

https://www.nordhordlandskart.no/share/c8dafdc17f4b

429_60_matrikkelbrev
431_20_matrikkelbrev

Jonsokhøyen
445/500

https://www.nordhordlandskart.no/share/360598a93ec6

445_500_matrikkelbrev

Kolås
462/10
466/26
467/28

https://www.nordhordlandskart.no/share/c56d63c0c22a

462_10_matrikkelbrev
466_26_matrikkelbrev
467_28_matrikkelbrev

Kvernhusvegen
445/500

https://www.nordhordlandskart.no/share/28f3877eb040

445_500_matrikkelbrev

Kvistevegen

452/52
453/29
491/55

https://www.nordhordlandskart.no/share/e2d65751d70d

452_32_matrikkelbrev
453_29_matrikkelbrev
491_55_matrikkelbrev

Kyrhovden
445/502

https://www.nordhordlandskart.no/share/67821cac4a79

445_502_matrikkelbrev

Lervikvegen
458/17
459/24

https://www.nordhordlandskart.no/share/7018c122ed44

458_17_matrikkelbrev
459_24_matrikkelbrev

Listveitvegen
425/133
426/23

https://www.nordhordlandskart.no/share/29eb86504529

425_133_matrikkelbrev
426_23_matrikkelbrev

Mangersnesvegen
444/81

https://www.nordhordlandskart.no/share/dfcbc2f87929

444_81_matrikkelbrev

Nedre Mjøs
416/79

https://www.nordhordlandskart.no/share/e59953348f46

416_79_matrikkelbrev

Nedre Soltveit
414/180

https://www.nordhordlandskart.no/share/9c95734c033e

414_180_matrikkelbrev

Nordangervågen
415/53
416/79
493/64

https://www.nordhordlandskart.no/share/1b923d989f01

415_53_matrikkelbrev
416_79_matrikkelbrev
493_64_matrikkelbrev

Nordbøvegen
424/321
424/322

https://www.nordhordlandskart.no/share/dae6286db6f4

424_321_matrikkelbrev
424_322_matrikkelbrev

Nordre Austmarka

477/94
479/114

https://www.nordhordlandskart.no/share/380658a50d13

477_94_matrikkelbrev
479_114_matrikkelbrev

Nøtlevågen
469/52
472/13

https://www.nordhordlandskart.no/share/ded213f98e7d

469_52_matrikkelbrev
472_13_matrikkelbrev

Nøttveitvegen
449/42

https://www.nordhordlandskart.no/share/16910ff1048d

449_42_matrikkelbrev

Parsell-Prestmarkvegen
445/500

https://www.nordhordlandskart.no/share/7005fde24807

445_500_matrikkelbrev

Parsell-Radøyvegen
441/51

Byrkjeland

https://www.nordhordlandskart.no/share/d26c83875c9d

441_51_matrikkelbrev

Parsell-Radøyvegen
474/62

Olsvollstranda industriområde

https://www.nordhordlandskart.no/share/365cee566023
474_62_matrikkelbrev

Parsell-Sjøbrekka
498_90

Veg ned til kai

https://www.nordhordlandskart.no/share/a7a6531c4037

498_90_matrikkelbrev

Parsell-Slettevegen
495/13

Stikkveg/avkjørsel

https://www.nordhordlandskart.no/share/d20643291eba

495_13_matrikkelbrev

Parsell-Toskavegen
443_154

Veg mot Toska sør

https://www.nordhordlandskart.no/share/fa9176c26550

443_154_matrikkelbrev

Parsell-Toskavegen
443/153

Veg til Toska kai

https://www.nordhordlandskart.no/share/b912f1bbbd40

443_153_matrikkelbrev

Parsell-Toskavegen
443/155

Frå rundkøyring der fylkesvegen sluttar

https://www.nordhordlandskart.no/share/832a1810e1cb

443_155_matrikkelbrev

Parsell-Valdersnesvegen
499/165

Veg til Vallersvåg kai

https://www.nordhordlandskart.no/share/5e6f5ae6c282

499_165_matrikkelbrev

Prestmarkvegen
445/500

https://www.nordhordlandskart.no/share/94c33532191b

445_500_matrikkelbrev

Raunholmskogen
445/501

Siste del er ikkje registrert som kommunal veg

https://www.nordhordlandskart.no/share/088c7ce09691

445_501_matrikkelbrev

Risnes
419/49

https://www.nordhordlandskart.no/share/813c92d52ba2

419_49_matrikkelbrev

Sjoleitet
477/94

https://www.nordhordlandskart.no/share/176c65db027c

477_94_matrikkelbrev

Sjøbrekka
498_90

https://www.nordhordlandskart.no/share/4182a7ca9332

498_90_matrikkelbrev

Skjelvik
499/166

https://www.nordhordlandskart.no/share/84e628edd38b

499_166_matrikkelbrev

Slettevegen
493/65

https://www.nordhordlandskart.no/share/ceca0fd88876

493_65_matrikkelbrev

Smedbrekka
445/504

https://www.nordhordlandskart.no/share/9472db2ee5e0

445/504_matrikkelbrev

Straumsvegen
493/66
493/67

https://www.nordhordlandskart.no/share/2a87ee787e9b

493_66_matrikkelbrev
493_67_matrikkelbrev

Syltaneset
420/53

https://www.nordhordlandskart.no/share/66b3fd3636d7

420_53_matrikkelbrev

Sæbøvågen
488/106

https://www.nordhordlandskart.no/share/a58a32d52280

488_106_matrikkelbrev

Sætrevegen
435/21
436/32

https://www.nordhordlandskart.no/share/890484b7cec7

435_21_matrikkelbrev
436_32_matrikkelbrev

Sævdalsvegen
460/19
461/12

https://www.nordhordlandskart.no/share/8e16b6ec5241

460_19_matrikkelbrev
461_12_matrikkelbrev

Søre Austmarka
479/114

https://www.nordhordlandskart.no/share/95171af35229

479_114_matrikkelbrev

Ulvatn
454/20
455/36

https://www.nordhordlandskart.no/share/e6df4b88fab6

454_20_matrikkelbrev
455_36_matrikkelbrev

Urhaugvegen
445/505

https://www.nordhordlandskart.no/share/3330682c3ab2

445_505_matrikkelbrev

Valdersnesvegen
414/179
502/50

https://www.nordhordlandskart.no/share/5fd8415290ab

414_179_matrikkelbrev
502_50_matrikkelbrev

Vetåsvegen
486/52

Kommunal veg- inn til industri - https://www.nordhordlandskart.no/share/db88b9b3f773

486/52_matrikkelbrev

Vågenesvegen
429/60
430/56
431/20

https://www.nordhordlandskart.no/share/e5c8b6ab6d96

429_60_matrikkelbrev
430_56_matrikkelbrev
431_20_matrikkelbrev

Ystebørenen
498/90
499/164

https://www.nordhordlandskart.no/share/b920bbc899cb

498_90_matrikkelbrev
499_164_matrikkelbrev

Ystebøtræet
499/164

https://www.nordhordlandskart.no/share/7ba739eb7f4c

499_164_matrikkelbrev

Øvre Mjøs
416/79

https://www.nordhordlandskart.no/share/2624dd293a54

416_79_matrikkelbrev

Øvre Soltveit
414/180

https://www.nordhordlandskart.no/share/75cb1ff80833

414_180_matrikkelbrev


Sist oppdatert: 23.03.2021
Publisert: 23.03.2021