HeimNyheiterNye bustader for unge i etableringsfasen

Nye bustader for unge i etableringsfasen

Bustadprosjektet i Fonnebostvegen på Lindås består av fire prisgunstige 3- og 4 roms leilegheiter. No kan du melde di interesse.
Publisert: 23.01.2020
Sist endra: 27.01.2020

Leilegheitene er meint for unge i etableringsfasen og andre med tilsvarande utfordringar med å etablera seg i bustadmarknaden. Alver kommune skal velje kjøpar til leilegheitene ved loddtrekking, og tek no imot søknadar frå dei som vil delta i loddtrekninga.

Søknadsfristen er 20. februar 2020

Utbyggar og seljar er Byggmester Hitland AS. 

Trykk her for søknadsskjema

Trykk her for prospekt

For meir informasjon, kontakt: