HeimNyheiterOmkjøring i Alvermarka

Omkjøring i Alvermarka

Vegen inn til Furumarka og Buheim blir stengt i periodar 2. og 3. januar. Frå 6. januar til slutten av februar blir vegen heilt stengt.
Publisert: 27.12.2019
Sist endra: 02.01.2020

Vegen inn til Furumarka og Buheim blir stengt i periodar 2. og 3. januar. Frå 6. januar til slutten av februar blir vegen heilt stengt. Då må alle som bur i området bruke den gamle Alvervegen inn mot Alver hotel og ta til venstre over brua for å komme inn i området.

Abeidet, som gjeld rehabilitering av infrastruktur, vatn, avløp og overvatn, skal etter planen vere heilt ferdig i slutten av mai.

Trykk her for å sjå omkjøringsveg i pdf

Trykk her for å sjå omkjøringsveg i kart