HeimNyheiterOmlegging av kommunen sitt arkivsystem

Omlegging av kommunen sitt arkivsystem

Omlegginga av arkivsystemet til Alver kommune vil skje i perioden fredag 26. februar - onsdag  3. mars. Post til kommunen i dette tidsrommet blir ikkje registrert før omlegginga er gjort.


Sist oppdatert: 24.02.2021
Publisert: 24.02.2021