HeimNyheiterPolitiske møte veke 1

Politiske møte veke 1

Under finn du opptak av møtet: 

 

Klikk her for å lese sakslista.

Møtet inneheldt blant anna:

- Orientering frå konsulentselskapet EY om scenarioanalysen for Alver/Nordhordland
- Orientering om organisering av næringsarbeidet/næringsjef-stillinga
- Generell drøfting av prinsipp for vurdering av søknadar til Covid19-fondet. Handsaming av dei enkelte søknadane gjekk for «lukka dører» jamfør Offl. § 13 1.ledd, jf Forvl §13 1.ledd.


Sist oppdatert: 08.01.2021
Publisert: 08.01.2021