HeimNyheiterTilskot til kulturbygg i Vestland

Tilskot til kulturbygg i Vestland

No kan du søkje tilskot til kulturbygg i Vestland. Søknadsfrist er 15. mars.
Publisert: 14.02.2020
Sist endra: 14.02.2020

Frivillige lag og organisasjonar, kommunar og fylkeskommune, samt andre lag som fyller krava i retningslinene for ordninga, kan no søkja tilskot til kulturbygg.

Trykk her for å søkje

Vi ber alle interesserte setja seg godt inn retningslinene for søknadsordninga på lenka over.

Tilskota skal bidra til eigna lokale, bygningar og utearenaer som gir rom for ulik kulturell verksemd. Midlane kan nyttast til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikkje til vedlikehald eller drift.

Søkjar skal registrera søknaden med alle vedlegg i anleggsregisteret.

Trykk her for annleggsregisteret

Om søkjar skal fornya eller gjenta ein søknad må denne også sendast inn via same lenke.

For spørsmål eller meir informasjon, kontakt Arnhild Kannelønning.

E-post: arnhild.kannelonning@alver.kommune.no.