HeimNyheiterTreng du økonomisk råd og rettleiing?

Treng du økonomisk råd og rettleiing?

Slit du med å få endane til å møtast? Under finn du enkle råd for din privatøkonomi frå NAV sitt gjeldsrådgjevarteam.
Publisert: 01.05.2020
Sist endra: 14.06.2022

1. Lag budsjett

 • Skaff deg oversikt over inntekt/utgifter/gjeld
 • Har du variabel inntekt? Oppdatert budsjettet kvar månad. ​
 • Kan du redusere/fjerne nokon av postane i budsjettet ditt? 

Trykk her for å laste ned nyttig mal for budsjettoversikt

2. Har du trekk i løn?

3. Opprett dialog med eventuelle kreditorar

 • Søk om avdragsfritak boliglån – utvida rettighet for permitterte
 • Lag/endre betalingsavtale
 • Dokumenter endra forhold
 • Søk om utvida betalingsutsetting hos Statens lånekasse

Trykk her for å laste ned nyttig mal for å halde oversikt over kreditorer 

4. Søk om redusert foreldrebetaling

 • Har du barn i barnehagen og inntekt lågare enn 548.500 per år, då kan du har rett til å søkje om redusert kjernetid
 • Tilbodet gjeld både private og kommunale barnehagar.

5. Finn ut om du har rett på startlån/bustøtte

 • Vurder refinansiering av dyre lån
 • Sjå husbanken.no for eigen bustøttekalkulator

NAV hjelper deg gjerne med gjeldsrådgjeving

Ta kontakt med NAV Alver for samtale med gjeldsrådgjevar dersom du ikkje klarar å skaffe deg oversikt sjølv.​
Her kan du finne du søknad om økonomisk rådgjeving.

Gjeldsrådgjevar kan hjelpe deg med mellom anna: ​

 • Råd og rettleiing kring din økonomiske situasjon, deriblant budsjett og frivillig forvalting. ​
 • Råd knytt til dine gjeldspostar.​
 • Forhandlingar med dine kreditorar. ​
 • Tilvising til andre instansar som kan gje deg hjelpa du treng