HeimNyheiterVarsling om tildeling av gards- og bruksnummer og kontaktinstans til kommunale vegar på Radøy

Varsling om tildeling av gards- og bruksnummer og kontaktinstans til kommunale vegar på Radøy

På Radøy er det ikkje tildelt gards- og bruksnummer til kommunale vegar i matrikkelen (det digitale eigedomskartet) slik som andre stader i Alver kommune.
Alver kommune er heller ikkje lagt inn som kontaktinstans på desse vegane. Dei er kun lagt inn i matrikkelen som eigarlause teigar (0/0-teigar).

Det er ikkje tatt stilling til kvar veggrensa går mot naboeigedomane. Veggrensa ligg i matrikkelen med usikker/dårlig kvalitet (såkalla generert grenselinje) dei fleste stadane.

No vil Alver kommune tildele gards- og bruksnummer og leggje inn Alver kommune som kontaktinstans. Du kan følgje med på arbeidet i kartet på https://www.nordhordlandskart.no/alver som vert oppdatert fortløpande.
Når arbeidet er utført vil det komme underretning i avisa Nordhordland og på vår heimeside.

Tabell gir oversikt over dei aktuelle vegane med link til kartvedlegg.

Kommunale vegar på Radøy som ikkje har gards- og bruksnummer og kontaktinstans:

Vegnamn:

Merknad:

Askelandsvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/b243d7758761

 

Austesundvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/51e425721da0

 

Bøgjerdet

https://www.nordhordlandskart.no/share/14b92d127ba5

 

Bøvågen

https://www.nordhordlandskart.no/share/cd1e4c445e7a

 

Dalland

https://www.nordhordlandskart.no/share/243c5b70e6c5

 

Grindheimsvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/d34634331ed3

 

Grønålvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/38ad60f0885f

 

Hannesvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/4ea5fb11337d

 

Hella

https://www.nordhordlandskart.no/share/fbd393e708c7

 

Hellandsneset

https://www.nordhordlandskart.no/share/a9e5f22583eb

 

Hålandsvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/c8dafdc17f4b

 

Jonsokhøyen

https://www.nordhordlandskart.no/share/360598a93ec6

 

Kolås

https://www.nordhordlandskart.no/share/c56d63c0c22a

 

Kvernhusvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/28f3877eb040

 

Kvistevegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/e2d65751d70d

 

Kyrhovden

https://www.nordhordlandskart.no/share/67821cac4a79

 

Lervikvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/7018c122ed44

 

Listveitvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/29eb86504529

 

Mangersnesvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/dfcbc2f87929

 

Nedre Mjøs

https://www.nordhordlandskart.no/share/e59953348f46

 

Nedre Soltveit

https://www.nordhordlandskart.no/share/9c95734c033e

 

Nordangervågen

https://www.nordhordlandskart.no/share/1b923d989f01

 

Nordbøvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/dae6286db6f4

 

Nordre Austmarka

https://www.nordhordlandskart.no/share/380658a50d13

 

Nøtlevågen

https://www.nordhordlandskart.no/share/ded213f98e7d

 

Nøttveitvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/16910ff1048d

 

Parsell-Prestmarkvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/7005fde24807

 

Parsell-Radøyvegen

Byrkjeland

https://www.nordhordlandskart.no/share/d26c83875c9d

 

Parsell-Radøyvegen

Olsvollstranda industriområde

https://www.nordhordlandskart.no/share/365cee566023

 

Parsell-Sjøbrekka

Veg ned til kai

https://www.nordhordlandskart.no/share/a7a6531c4037

 

Parsell-Slettevegen

Stikkveg/avkjørsel

https://www.nordhordlandskart.no/share/d20643291eba

 

Parsell-Toskavegen

Veg mot Toska sør

https://www.nordhordlandskart.no/share/fa9176c26550

 

Parsell-Toskavegen

Veg til Toska kai

https://www.nordhordlandskart.no/share/b912f1bbbd40

 

Parsell-Toskavegen

Frå rundkøyring der fylkesvegen sluttar

https://www.nordhordlandskart.no/share/832a1810e1cb

 

Parsell-Valdersnesvegen

Veg til Vallersvåg kai

https://www.nordhordlandskart.no/share/5e6f5ae6c282

 

Prestmarkvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/94c33532191b

 

Raunholmskogen

Siste del er ikkje registrert som kommunal veg

https://www.nordhordlandskart.no/share/088c7ce09691

 

Risnes

https://www.nordhordlandskart.no/share/813c92d52ba2

 

Sjoleitet

https://www.nordhordlandskart.no/share/176c65db027c

 

Sjøbrekka

https://www.nordhordlandskart.no/share/4182a7ca9332

 

Skjelvik

https://www.nordhordlandskart.no/share/84e628edd38b

 

Slettevegen

Sjå 493/65

https://www.nordhordlandskart.no/share/ceca0fd88876

 

Smedbrekka

https://www.nordhordlandskart.no/share/9472db2ee5e0

 

Straumsvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/2a87ee787e9b

 

Syltaneset

https://www.nordhordlandskart.no/share/66b3fd3636d7

 

Sæbøvågen

https://www.nordhordlandskart.no/share/a58a32d52280

 

Sætrevegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/890484b7cec7

 

Sævdalsvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/8e16b6ec5241

 

Søre Austmarka

https://www.nordhordlandskart.no/share/95171af35229

 

Ulvatn

https://www.nordhordlandskart.no/share/e6df4b88fab6

 

Urhaugvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/3330682c3ab2

 

Valdersnesvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/5fd8415290ab

 

Vetåsvegen

Kommunal veg- inn til industri - https://www.nordhordlandskart.no/share/db88b9b3f773

 

Vågenesvegen

https://www.nordhordlandskart.no/share/e5c8b6ab6d96

 

Ystebørenen

https://www.nordhordlandskart.no/share/b920bbc899cb

 

Ystebøtræet

https://www.nordhordlandskart.no/share/7ba739eb7f4c

 

Øvre Mjøs

https://www.nordhordlandskart.no/share/2624dd293a54

 

Øvre Soltveit

https://www.nordhordlandskart.no/share/75cb1ff80833

 


Sist oppdatert: 08.03.2021
Publisert: 08.03.2021