HeimKontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Innbyggjarservice

Slik får du kontakt med oss:

Treng du hjelp?

Ja, då er du hjarteleg velkommen innom innbyggjarservice på:

 • Kommunehuset på Manger, Radøyvegen 1690, 5936 Manger
 • Kommunehuset på Frekhaug, Havnevegen 41A, 5918 Frekhaug
 • Knarvik senter (2. høgda i promenaden), Kvernhusmyrane 25, 5914 Isdalstø

Opningstidene våre er:

08.00 til 15.30 på kvardagar.

Byggjesaksvakt

Kontakt oss

Alver kommune har innbyggjarservice i 2. høgda i promenaden i Knarvik senter, og på kommunehusa på Manger og Frekhaug.

Innbyggjarservice har telefon 56 37 50 00.

Du kan sende e-post til:

E-postadressene er til generelle spørsmål. Vi svarar deg så raskt vi kan.

Treng du hjelp til ei byggjesak?

Byggesak har rettleiing på telefon og ved personleg oppmøte i Knarvik senter, i same lokale som Innbyggjarservice. Vi ønskjer å hjelpe flest mogleg, og har difor avgrensa tid for kvar samtale. Treng du meir detaljerte avklaringar, kan du be om førehandskonferanse. Sjå informasjon om det her.

I Knarvik senter har vi følgjande adresse og opningstid:

 • Kvernhushaugane 10, 5914 Isdalstø
 • Opningstid:
  • Måndag og onsdag
  • Klokka 09.00-15.00, med unntak av klokka 11.30-12.00
  • Telefon: 56 37 50 00
Send og motta post

Vil du heller skrive til oss? 

Skal du dele sensitive personopplysningar?

Ikkje bruk e-post! Bruk eDialog ved å logge inn med BankID eller anna nivå4-sikkerhet på denne lenkja, eller kontakt oss per telefon eller ordinær postsending.

Hugs at all post til ein kommune blir handsama etter reglar for offentlegheit. Dette kan du lese meir om under postlister og innsyn.

Vakttelefonar Alver kommune

Naudnummer

 • Brann og større ulykker - 110
 • Politi og redningssentral - 112 
 • Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113

Brann - avfall/bråtebrenning 

Mobil: 918 61 247

Vakttelefon for vatn og avløp (etter arbeidstid)

Vakttelefon for veg

Feil på kommunal veg melder du til kommunen. Feil kan til dømes vere slaghol, tette grøfter, ras og manglande brøyting eller strøing. Lurar du på om

Ring innbyggjarservice på 56 37 50 00 på dagtid mellom klokka 08.30 og 15.00.

På kveld og i helger når du oss på:

 • Dagtid (08.30 til 15.00): Ring innbyggjarservice på 56 37 50 00
 • Kveld og helg: 453 76 272 (tidlegare Lindås)
 • Kveld og helg: 900 92 643 (tidlegare Meland)
 • Kveld og helg: 482 87 182 (tidlegare Radøy)

Feil på fylkesveg, riksveg eller europaveg melder du til 175.

Feil på veglys melder du på www.bkk.no/veilys eller 55 12 70 00.

Heimetenesta klokka 07.00 - 22.00:

Heimetenesta klokka 22.00 til 07.00 (Nattpatruljen): 991 06 824

Sjukeheimstenesta

Vakttelefonar dersom det er problem med telefonisystem:

Veterinærvakt

Når kan du ringe?

 • kvardagar frå 16.00 til 08.00
 • I helger
 • På heilagdagar

Slik får du kontakt med oss

Ring eitt av nummera under, og be om informasjon om kven som har vakt.

 • Knarvik Dyreklinikk: 56 35 45 75
  Veterinærar: Lars-Fredrik Sæthre og Inge Midtveit
 • Seim veterinærkontor: 56 35 10 50
  Veterinær: Hallgrim Andersen
 • Totland veterinærkontor: 56 35 11 06 eller 917 67 519
  Veterinær: Carl Aage Wangel
Kontaktinformasjon folkevalde

Ordførar Sara Hamre Sekkingstad når du på:

Kontaktinformasjon til øvrige folkevalde finn du her.

Telefonvarsling

Les meir om telefonvarsling her. 

Skaff deg digital postkasse

Les meir om digital post her.


Sist oppdatert: 25.08.2020
Publisert: 14.02.2018