HeimKontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Innbyggjarservice

Slik får du kontakt med oss:

Treng du hjelp?

Ja, då er du hjarteleg velkommen innom innbyggjarservice på:

 • Kommunehuset på Manger, Radøyvegen 1690, 5936 Manger
 • Kommunehuset på Frekhaug, Havnevegen 41A, 5918 Frekhaug
 • Alver rådhus i Knarvik (tidlegare Lindås rådhus), Kvernhusmyrane 41, 5914 Isdalstø

Opningstidene våre er:

08.30 til 15.00 på kvardagar.

Byggjesaksvakt

Kontakt oss

Alver kommune har innbyggjarservice i Knarvik senter (i januar møter du oss på Alver rådhus) og på kommunehusa på Manger og Frekhaug.

Innbyggjarservice har telefon 56 37 50 00.

Du kan sende e-post til:

E-postadressene er til generelle spørsmål. Vi svarar deg så raskt vi kan.

Treng du hjelp til ein byggjesak?

Byggjesak har følgjande opningstider for rettleiing:

Knarvik senter:

 • Kvernhushaugane 10, 5914 Isdalstø
 • I januar 2020 er adressa Alver rådhus i Knarvik, Kvernhusmyrane 41, 5914 Isdalstø
 • Opningstid:
  • Måndag og onsdag
  • Klokka 09:00-15:00, med unntak av kl 11:30-12:00

Manger:

 • Radøyvegen 1690, 5936 Manger
 • Opningstid:
  • Torsdag
  • Klokka 09:00-15:00, med unntak av kl 11:30-12:00

Frekhaug:

 • Havnevegen 41A, 5918 Frekhaug
 • Opningstid:
  • Tysdag
  • Klokka 09:00-15:00, med unntak av kl 11:30-12:00
Postmottak

Vil du heller skrive til oss? 

Ikkje send sensitiv personinformasjon med e-post.

Hugs at all post til ein kommune blir handsama etter reglar for offentlegheit. Dette kan du lese meir om under postlister og innsyn.

Vakttelefonar Alver kommune

Naudnummer

 • Brann og større ulykker - 110
 • Politi og redningssentral - 112 
 • Ambulanse medisinsk nødtelefon – 113

Brann - avfall/bråtebrenning 

Mobil: 918 61 247

Vakttelefon for vatn og avløp (etter arbeidstid)

Vakttelefon for veg

Feil på kommunal veg melder du til kommunen. Feil kan til dømes vere slaghol, tette grøfter, ras og manglande brøyting eller strøing. Lurar du på om

Ring innbyggjarservice på 56 37 50 00 på dagtid mellom klokka 08.30 og 15.00.

På kveld og i helger når du oss på:

Feil på fylkesveg, riksveg eller europaveg melder du til 175.

Feil på veglys melder du på www.bkk.no/veilys eller 55 12 70 00.

Heimetenesta kl. 07.00 - 22.00:

Heimetenesta kl. 22.00-07.00 (Nattpatruljen) 991 06 824

Sjukeheimstenesta

Vakttelefonar dersom det er problem med telefonisystem:

Veterinærvakt

Når kan du ringe?

 • kvardagar frå 16.00 til 08.00
 • I helger
 • På heilagdagar

Slik får du kontakt med oss

Ring eitt av nummera under, og be om informasjonasjon om kven som har vakt.

 • Knarvik Dyreklinikk: 56 35 45 75
  Veterinærar: Lars-Fredrik Sæthre og Inge Midtveit
 • Seim veterinærkontor: 56 35 10 50
  Veterinær: Hallgrim Andersen
 • Totland veterinærkontor: 56 35 11 06 eller 917 67 519
  Veterinær: Carl Aage Wangel
Kontaktinformasjon folkevalde

Ordførar Sara Hamre Sekkingstad når du på:

Kontaktinformasjon til øvrige folkevalde finn du her.

Telefonvarsling

Les meir om telefonvarsling her. 

Digital post

Les meir om digital post her.

 


Sist oppdatert: 07.04.2020
Publisert: 21.01.2019