HeimBrannvern, eldstad og feiingKurs i brannførebygging

Kurs i brannførebygging

Nordhordland brann og redning tilbyr kurs til bedrifter, institusjonar og privatpersonar.

Kva får du?

  • Vi har kurs om til dømes brannvern, røykdykking, industrivern, førstehjelp og varmearbeid.
  • Vi kan hjelpe med å øve på evakuering.
  • Vi har høg brannfagleg kompetanse og brei erfaring med utrykking og naudsituasjonar. Instruktørane våre er profesjonelle yrkesbrannfolk med solid operativ erfaring og utdanning frå Noregs brannskule.

Kva kostar det?

Pris etter avtale.

Kontakt oss

 


Sist oppdatert: 17.02.2020
Publisert: 21.01.2019