Dag- og aktivitetssenter

Her har vi dagtilbod

Knarvik dagsenter

Er ope fire dagar i veka. Fredag har dagsenteret dobbel kapasitet. Dette er eit tilbod for deg som har funksjonstap.

Telefon: 96 62 65 21

Frekhaug dagsenter

Vil gje dagtilbod til både demente og andre eldre.

Telefon: 56 17 12 58

Retningslinjer

Trykk her for retningslinjer for tildeling av plass på dag- og aktivitetssenter

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjema for helse og omsorgstenester

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på eit av våre kontor for innbyggjarservice som du finn i 2. etasje i promenaden i Amfi Knarvik, i kommunehuset på Frekhaug eller i kommunehuset på Manger. Du kan òg sende dei til:

Kva skjer vidare?
 • Vi vurderer søknaden din, og finn det tilbodet som passar best for deg.
 • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
 • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarer det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.
Kva kostar det?

Tilbodet kostar 199 kroner per dag. Dette inkluderer måltid og skyss.

Kva får du?
 • Du kan få plass ein til fem dagar i veka. Kor mange dagar du får tilbod om heng saman med kva du ønskjer og kva vi har kapasitet til.
 • Du får tilbod om frukost , middag og kaffi.
 • Du får aktivitets- og kulturtilbod
 • Du får tilbod om skyss
Krav til søkjar
 • Du bur heime
 • Du må ha bruk for, nytte og glede av sosial stimulering og aktivitet i fellesskap med andre
 • Du må kunne delta i og fungere i gruppe
 • Du er fysisk mobil, eventuelt ved hjelp av forflytningshjelpemiddel
 • Du har ikkje behov for 1:1 bemanning
 • Du har ikkje vedvarande behov for skjerming for å ta i vare eigen integritet
 • Du kan ikkje nyttiggjere deg lavterskeltilbod for sosialt fellesskap og aktivitet, eller sosial arenaer i regi av frivillige

Les meir om kriteria for tildeling av dagplass i kommunen si retningslinje her.

Kontakt oss

Vi har ope kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00. Telefontid er mellom klokka 10.00 og 12.00

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.


Sist oppdatert: 04.01.2023
Publisert: 14.11.2019