HeimHelse, sosial og omsorgBarnevern og foreldrerettleiingFor barn og unge: Kvar får du hjelp?

For barn og unge: Kvar får du hjelp?

Slik melder du frå på dagtid på kvardagar

Kontakt barnevernstenesta i kommunen:

Slik melder du frå på kveld, i helger og på heilagdagar

  • Ring Alarmtelefonen for barn og unge telefon: 116 111
  • Ring politiet på telefonnummer 02800 dersom det gjeld ei akutt alvorleg krise

Alarmtelefonen vil i samtalen med deg vurdere om det er trong for akutt hjelp, gje deg råd og rettleiing og bringe vidare bekymringa di til barnevernstenesta i kommunen.


Sist oppdatert: 18.11.2020
Publisert: 10.11.2020