Gruppetilbod

Aktiv med Artrose, Frekhaug.

Frekhaug Fysioterapisenter har AktivA-terapeutar som tilbyr undervisning og individuelt tilpassa treningsprogram i 12. veker. Påmeldingsfrist er 4. desember.

Kva er Aktiv A?

aktivA står for aktiv med Artrose, og er ein nasjonal modell for behandling av artrose. Modellen følgjer internasjonale retningslinjer, og er meint å sikre eit best mogleg behandlingstilbod for pasientar med artroseplager. Desse retningslinjene vektlegg informasjon, trening og råd om vektregulering.

AktivA består av ei individuell undersøkjing og samtale med fysioterapeut, artroseskule og individuelt tilpassa trening i 12 veker. Hjå oss vil du få tilbod om å delta på gruppetrening eind ag i veka i treningsperioden. Treninga kan gå føre seg individuelt i form av rettleiia trening hjå fysioterapeut, eller som eigentrening. Vi prøver å finne ei ordning som passar deg og dine behov.

Kva kostar det?

Pris for artroseskule: Kr. 500,-

Ein betalar eigenandel for individuell undersøkjing og behandling (individuelt eller i gruppe) etter gjeldande takstar for fysioterapi. Dette inngår i frikortordninga gjennom Helfo.

Slik melder du deg på:

For meir informasjon eller påmelding, kontakt Frekhaug Fysioterapisenter AS.

Påmeldingsfrist er 4. desember 2023.

Kursdatoar:

 • Oppstart: Onsdag, 3. januar 2024, klokka 15.15 - 17.45.
 • Tilbod om gruppetrening: Onsdagar eller torsdagar kl. 12.40 - 13.30 i veke 1 -13. 

Har du spørsmål?

For meir informasjon kontakt Frekhaug Fysioterapisenter AS.

Trykk her for meir informasjon om tilbodet

Aktiv med artrose, Alversund

Fysikalsk rehab med avtalefysioterapeutane Koen Smeding og Tanja Resink har  tilbyr undervisning og individuelt tilpassa treningsprogram AktivA-terapeutar i 12. veker. 

Kva er Aktiv A?

aktivA står for aktiv med Artrose, og er ein nasjonal modell for behandling av artrose. Modellen følgjer internasjonale retningslinjer, og er meint å sikre eit best mogleg behandlingstilbod for pasientar med artroseplager. Desse retningslinjene vektlegg informasjon, trening og råd om vektregulering.

AktivA består av ei individuell undersøkjing og samtale med fysioterapeut, artroseskule og individuelt tilpassa trening i 12 veker. Hjå oss vil du få tilbod om å delta på gruppetrening eind ag i veka i treningsperioden. Treninga kan gå føre seg individuelt i form av rettleiia trening hjå fysioterapeut, eller som eigentrening. Vi prøver å finne ei ordning som passar deg og dine behov.

Kva kostar det?

Pris for artroseskule: Kr. 500,-

Ein betalar eigenandel for individuell undersøkjing og behandling (individuelt eller i gruppe) etter gjeldande takstar for fysioterapi. Dette inngår i frikortordninga gjennom Helfo.

Slik melder du deg på:

For meir informasjon eller påmelding, kontakt Tanja Resink.

Påmeldingsfrist 15. desember, 2023.

Kursdatoar:

 • Oppstart: Torsdag, 4. januar 2024. Kursa blir måndagar og torsdagar klokka 12. 
 • Stad: Gamle Alversund skule

Har du spørsmål?

Trykk her for meir informasjon om tilbodet

Aktiv Artroseskole, Manger

Bli med på Aktiv Artroseskole og trening over 12 veker, rettleia av din fysioterapeut. Pasientane som deltar i AktivA vil vere med på ein arroseskule som vil gi dei betre innsikt i sjukdommen, behandling, og kva dei sjølv kan gjere for å betre symptom og plager.

I løpet av artroseskulen vi pasientar delta på fellestreningar, gå gjennom eit individuelt tilpassa treningsprogram, og få kunnskap til å meistre eigen kvardag betre. 

 Alle som er med får tilgang til database med heimeøvelsar.

Kva kostar det?

Pris for artroseskule: Kr. 500,-

Ein betalar eigenandel for individuell undersøkjing og behandling (individuelt eller i gruppe) etter gjeldande takstar for fysioterapi. Dette inngår i frikortordninga gjennom Helfo.

Slik melder du deg på: 

For meir informasjon eller påmelding, kontakt Tanja Resink.

Påmeldingsfrist er 15. desember, 2023.

Kursdatoar: 

Oppstart blir onsdag 3. januar, og det blir Artroseskule og trening onsdagar, klokka 10.00 og fredagar klokka 14.00.

Stad: Manger senter.

Har du spørsmål?

For meir informasjon, kontakt Tanja Resink.

Bassengterapi

Avtalefysioterapeuter ved Fysikalsk Rehab tilbyr bassengtrening både i Radøyhallen og på Ostereidet.

 

Kva er bassengtrening?

Behandling/trening i vatn kan fremje fysisk funksjon og lindre smerter ved ei rekke funksjonsvanskar. Oppdrift frå vatnet gjer at ein kan bevege seg lettare og med mindre smerte. Motstand i vatn gjev effektiv trening.

Bassenget er tilrettelagt for funksjonhemma med universellt utforma garderobe og bassengheis.

Kva kostar det?

Ein betalar eigenandel for individuell undersøkjing og behandling (individuelt eller i gruppe) etter gjeldande takstar for fysioterapi. Dette inngår i frikortordninga gjennom Helfo.

 

Slik melder du deg på:

For meir informasjon eller påmelding, kontakt Tanja Resink.

Påmeldingsfrist er tysdag 2. januar, 2023.

 

Kursdatoar:

Stad: Terapibasseng Radøyhallen (oppvarma)

Kurset går kvar onsdag over 12 veker.

Oppstart: Onsdag 3 januar.


Tid:

 • Kl.8.15; for deg med langvarige muskel og skjelettlidingar.
 • Kl.11.30; for deg med sentral- nevrologiske utfordringar, til dømes deg som er råka av slag, ryggmargsskade, eller MS.
 • Kl.12.30; for deg med artrose
 • Kl.13.15; for deg med muskel og skjelettlidingar
 • Kl.17.00; for deg som er i arbeid og har muskel og skjelettlidingar.

Stad: Basseng ved Ostereidet ungdomsskule (ikkje oppvarma).

Oppstart: mandag 8. januar.


Tid:

 • Kl.16.30; for deg med muskel og skjelettlidingar.
 • Kl 17.15; for deg som er i arbeid og har muskel og skjelettlidingar.

Slik melder du deg på:

For meir informasjon eller påmelding, kontakt Tanja Resink.

Trykk her for meir informasjon på fysikalsk rehab.no.

For deg med Parkinson eller Parkinsonisme

Kva består tilbodet av?

Vidare rehabiliteringstilbod består av ei individuell undersøkjing og samtale med fysioterapeut, individuelt tilpassa trening i 12 veker, to ganger i veka og ei kort vekentleg teori-økt med tema som meistring, kvardagsaktivitet, målsetting, ernæring, søvn og treninglære.

Kva kostar det?

Pris for teori-delen: Kr. 500,-

Ein betalar eigenandel for individuell undersøkjing og behandling (individuelt eller i gruppe) etter gjeldande takstar for fysioterapi. Dette inngår i frikortordninga gjennom Helfo.


Slik melder du deg på:

For meir informasjon eller påmelding, kontakt fysioterapeut Koen Smeding.

Tlf: 47 30 09 38

Påmeldingsfrist er tysdag 2. januar, 2023.

Kursdatoar:

Stad: Gamle Alversund Skule.

Kurset går kvar mandag kl.10.30 og torsdag kl.12 over 12 veker.

Oppstart: Torsdag 4. januar kl. 12.

Rehabiliteringskurs for deg med langvarige muskel- og skjelettsmerter

Kva består tilbodet av?

Rehabiliteringskurset består av ei individuell undersøkjing og samtale med fysioterapeut, individuelt tilpassa trening i 12 veker, to ganger i veka og ei kort vekentleg teori-økt med tema som meistring, kvardagsaktivitet, målsetting, ernæring, søvn og treninglære.

Kva kostar det?

Pris for teori-delen: Kr. 500,-

Ein betalar eigenandel for individuell undersøkjing og behandling (individuelt eller i gruppe) etter gjeldande takstar for fysioterapi. Dette inngår i frikortordninga gjennom Helfo.

Slik melder du deg på:

For meir informasjon eller påmelding, kontakt Tanja Resink.

Påmeldingsfrist er tysdag 2. januar, 2023.

Kursdatoar:

Stad: Gamle Alversund Skule.

Kurset går kvar mandag og torsdag kl.09.00 over 12 veker.

Oppstart: Torsdag 4. januar kl. 09.00.

Trykk her for meir informasjon på fysikalsk rehab.no.

Fallførebyggjande balansetrening

Kva består tilbodet av?

Oppstart av fallførebyggjande balansetrening over 12 veker.

Kva kostar det?

Pris: Vanleg eigenandel for terapigrupper, inntil frikort

Slik melder du deg på:

Påmelding: Send sms til 47 30 09 38 

Kontaktperson: Fysioterapeut Koen Smeding, tlf. 47 30 09 38

Kursdatoar:

Stad: Fysikalsk rehab, Gamle Alversund skule

Kurset går kvar tysdag kl. 13.30, over 12 veker

Tid: Kl. 13.30 - 14.30

Oppstart: Tysdag 5. mars

Ny Rehabiliterings gruppe: Polynevropati/MS

Kva består tilbodet av?

Rehabiliteringskurset er eit tverrfagleg tilbod som består av ei individuell undersøkjing og samtale med fysioterapeut, kartlegging av fysisk funksjon av helse og treningsfysiolog, individuelt tilpassa trening i 10 veker, to ganger i veka, ei kort vekentleg teori-økt med tema som meistring, smertefysiologien, målsetting, vekt og ernæring, søvn og treninglære. Individuell samtale med rådgjevar i psykisk helse og sjukepleiar før og halvegs i kurset.

Kva kostar det?

Pris for teori-delen: Kr. 500,-

Ein betalar eigenandel for individuell undersøkjing og behandling (individuelt eller i gruppe) etter gjeldande takstar for fysioterapi. Dette inngår i frikortordninga gjennom Helfo.

Slik melder du deg på:

For meir informasjon eller påmelding, kontakt Tanja Resink.

Påmeldingsfrist er søndag 28. april.

Kursdatoar:

Stad: Gamle Alversund Skule.
Kurset går kvar måndag og torsdag kl.09.00 over 10 veker.
Oppstart: måndag 29. april 2024

Ny rehabiliteringsgruppe: Lagtidssjukemeldte med muskel og skjelettplagar/ Langvarige smertelidingar

Kva består tilbodet av?

Rehabiliteringskurset er eit tverrfagleg tilbod som består av ei individuell undersøkjing og samtale med fysioterapeut, kartlegging av fysisk funksjon av helse og treningsfysiolog, individuelt tilpassa trening i 10 veker, to ganger i veka, ei kort vekentleg teori-økt med tema som meistring, smertefysiologien, målsetting, vekt og ernæring, søvn og treninglære. Individuell samtale med rådgjevar i psykisk helse og sjukepleiar før og halvegs i kurset.

Kva kostar det?

Pris for teori-delen, individuelle samtaler og kartleggingen: Kr. 500,-
Ein betalar eigenandel for individuell undersøkjing og behandling (individuelt eller i gruppe) etter gjeldande takstar for fysioterapi. Dette inngår i frikortordninga gjennom Helfo.

Slik melder du deg på:

For meir informasjon eller påmelding, kontakt Tanja Resink.

Påmeldingsfrist er onsdag 24. april.

Kursdatoar:

Stad: Gamle Alversund Skule.
Kurset går kvar måndag og torsdag kl.09.00 over 10 veker.
Oppstart: torsdag 25. april 2024

Ny rehabiliteringsgruppe: Slagramma

Kva består tilbodet av?

Rehabiliteringskurset er eit tverrfagleg tilbod som består av ei individuell undersøkjing og samtale med fysioterapeut, kartlegging av fysisk funksjon av helse og treningsfysiolog, individuelt tilpassa trening i 10 veker, to ganger i veka, ei kort vekentleg teori-økt med tema som meistring, smertefysiologien, målsetting, vekt og ernæring, søvn og treninglære. Individuell samtale med rådgjevar i psykisk helse og sjukepleiar før og halvegs i kurset.

Kva kostar det?

Pris for teori-delen, individuelle samtaler og kartleggingen: Kr. 500,-
Ein betalar eigenandel for individuell undersøkjing og behandling (individuelt eller i gruppe) etter gjeldande takstar for fysioterapi. Dette inngår i frikortordninga gjennom Helfo.

Slik melder du deg på:

For meir informasjon eller påmelding, kontakt Tanja Resink.

Påmeldingsfrist er søndag 21. april.

Kursdatoar:

Stad: Gamle Alversund Skule.
Kurset går kvar mandag og torsdag kl.11.30 over 10 veker.
Oppstart: mandag 29 april 2024

Mer info på nettsider Fysikalsk-rehab.com
eller facebook siden til Fysikalsk Rehab.

Ny Aktiv med Artrose

Kva består tilbodet av?

Kartlegging av fysisk funksjon og styrke, Artrose skule og opptrening to gonger i veka. Måndag og torsdagar kl.13.30.

Kva kostar det?

Pris for teori-delen: Kr. 500,-
Ein betalar eigenandel for individuell undersøkjing og behandling (individuelt eller i gruppe) etter gjeldande takstar for fysioterapi. Dette inngår i frikortordninga gjennom Helfo.

Slik melder du deg på:

For meir informasjon eller påmelding, kontakt Tanja Resink.

Påmeldingsfrist er onsdag 24. april.

Kursdatoar:

Stad: Gamle Alversund Skule.
Kurset går kvar måndag og torsdag kl.13.30 over 10 veker.
Oppstart: torsdag 25. april 2024


Sist oppdatert: 10.04.2024
Publisert: 07.11.2023