Heimesjukepleie

Slik søkjer du

Trykk her for å laste ned søknadsskjema for helse og omsorgstenester

I søknaden må du skildre behovet ditt og grunngje kvifor du søkjer.

Sidan søknaden inneheld opplysningar om helsetilstanden din, er det ikkje trygt å sende søknaden på e-post. Lever søknaden og vedlegga på eit av våre kontor for innbyggjarservice som du finn i 2. etasje i promenaden i Amfi Knarvik, i kommunehuset på Frekhaug eller i kommunehuset på Manger. Du kan òg sende dei til:

Kva kostar det?

Heimesjukepleie er gratis.

Kva får du?
  • Hjelp med medisinar og medisinske prosedyrar
  • Dagleg stell
  • Sårbehandling
  • Råd og rettleiing om kosthald og helse
  • Råd og rettleiing slik at du sjølv kan meistre oppgåver som til dømes å lage til medisin, skifte stomi med meir
  • Hjelp til å stå opp, legge deg og toalettbesøk
Krav til søkjar

Du treng hjelp på grunn av sjukdom eller funksjonstap.

Kva skjer vidare?

  • Vi prøver å svare deg innan fire veker. Dersom vi ikkje klarar det, tar vi kontakt med deg og fortel kor lang tid det vil ta før du får svaret.
  • Vi tar kontakt med deg dersom vi treng fleire opplysningar eller ønskjer å besøke deg.
Kontakt oss

Vi har ope kvardagar mellom klokka 09.00 og 15.00. Telefontid er mellom klokka 10.00 og 12.00

Hugs at det ikkje er trygt å sende informasjon om helsetilstand eller andre sensitive opplysningar på e-post.

Klage på vedtak

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.


Sist oppdatert: 06.09.2021
Publisert: 28.06.2018