Knarvik allmennpraksis

Vi har flytta inn i same lokale som Helsetunet legekontor frå og med 7. september. dette er ei mellombels løysing. Lokalet ligg i underetasjen i same bygget som Nordhordland Legevakt. Inngang på nedsida av bygget mot sjøsida. Parkeringsplassen har begrensa tal parkeringsplassar.

Kontakt oss

  • Telefon: 56 35 75 80 (eventuelt kan du leggje igjen ei talemelding)
  • På www.helsenorge.no kan du be om legetime, reseptar og melding til lege/kontor. Det er ikkje mogleg å booke time sjølv på grunn av pågåande koronaviruspandemi.

Opningstider

Merk: Knarvik allmennpraksis held julestengt 24.12 og 31.12. E-dialog mellom pasient og lege vil ikkje vere open i tidsrommet 18.12. - 4.01.21.

Telefon:

Alle dagar, klokka 08.30 - 12.00 og klokka 13.00 - 14.30.

Ekspedisjon:

Alle dagar, klokka 08.30 - 12.00 og klokka 13.00 - 15.00.

Laboratoriet:

Alle dagar: Klokka 08.30 - 11.30 og klokka 13.00 - 13.30. Skal du ta prøver på laboratoriet ber vi deg ta kontakt for å avtale tidspunkt for prøvetaking.

Våre legar

  • Lene Vie (mandag, tysdag, torsdag)
  • Lucia Corral- Kaland (mandag, onsdag, torsdag)
  • Astrid Rognebakke Bjørstad (tysdag, onsdag)

Legane bytar på å jobbe fredagar.

Her finn du oss

Kart med vegbeskriving


Sist oppdatert: 21.12.2020
Publisert: 10.09.2020