Knarvik allmennpraksis

Vi har flytta inn i same lokale som Helsetunet legekontor frå og med 7. september. Dette er ei mellombels løysing. Lokalet ligg i underetasjen i same bygget som Nordhordland Legevakt. Inngang på nedsida av bygget mot sjøsida. Parkeringsplassen har begrensa tal parkeringsplassar.

MERK: Knarvik Allmennpraksis flyttar inn i nytt kontor ved gamle legevakten i Knarvik. Kontoret vårt og telefonen vil derfor være stengt fra kl.12.00 torsdag 16/9 og hele fredag 17/9. Kontakt Nordhordland Legevakt på tlf. 116 117 ved behov for akutt hjelp, eller 113 ved nød."

Kontakt oss
  • Telefon: 56 35 75 80 (eventuelt kan du leggje igjen ei talemelding)
  • På www.helsenorge.no kan du be om legetime, reseptar og melding til lege/kontor. Det er ikkje mogleg å booke time sjølv på grunn av pågåande koronaviruspandemi.
Opningstider

I sommar er legekontoret stengt følgande dagar: 6., 7.,14., 18., 26., og 29. juli.

Telefon:

Alle dagar, klokka 08.30 - 12.00 og klokka 13.00 - 14.30.

Ekspedisjon:

Alle dagar, klokka 08.30 - 12.00 og klokka 13.00 - 15.00.

Laboratoriet:

Alle dagar: Klokka 08.30 - 11.30 og klokka 13.00 - 13.30. Skal du ta prøver på laboratoriet ber vi deg ta kontakt for å avtale tidspunkt for prøvetaking.

Våre legar
  • Lene Vie (mandag, tysdag, torsdag)
  • Lucia Corral-Kaland (mandag, onsdag, torsdag)
  • Astrid Rognebakke Bjørstad (tysdag, onsdag)

Legane bytar på å jobbe fredagar.

Her finn du oss

Kart med vegbeskriving


Sist oppdatert: 22.06.2022
Publisert: 01.09.2020