Lindås legekontor

Kontakt oss

Opningstider:

Telefon:

Man-tors 8:30-11:00 og 13:00-14:30.
Fre: 9:00-11:00 og 13:00-14:30.

Resepsjon:

Man-tors 8:30-12:00 og 13:00-15:30.
Fre: 9:00-12:00 og 13:00-15:30.

Laboratoriet:

Man-tors 8:30-11:00 og 13:00-14:30.
Fre: 9:00-11:00 og 13-14:30
(blodprøver som skal videresendas sjukehus må takast innan kl 11:00).

MERK: Lindås legekontor held stengt i veke 29.

Ved akutt sjukdom eller skade kan Nordhordland Legevakt kontaktast på telefon: 116 117

Våre legar:

  • Nirthiga Srikanthan
  • Marit Johnsen
  • Turnuslege

Aktuell info:

- Marita Terese Bru startar som ny fastlege hos oss 1. september. Ho overtar lista til Lorentsen. Guttorm Raknes er vikar for Lorentsen til Bru er på plass. Du som har hatt Lorentsen til fastlege vil automatisk bli overført til Bru. Om du ønskjer å følgje Lorentsen vidare, finn du han på Helsetunet legekontor i Knarvik. Du kan i såfall bytte på www.helsenorge.no.

- Ikkje møt opp på legekontoret dersom du har sår hals/hoste, forkjølingssymptom eller feber.

- Har du BMI over 35 og ynskjer covid-19-vaksine? Betydleg overvekt er eit kriterie for moderat risiko. Meld ifrå til fastlegen din på HelseNorge.

Prisliste

Trykk her for prisliste.


Sist oppdatert: 10.09.2021
Publisert: 10.09.2020