Radøy legesenter

Kontakt oss
 • Telefon: 56 34 90 90
 • helsenorge.no kan du bestille legetime, reseptar og sende melding til lege/kontor. 
 • Legane tilbyr e-konsultasjon:
  • Handsaming av meldingar tek inntil fem virkedagar.
  • Svar på E-konsultasjon etter ordinær arbeidstid medfører kveldstakst. Betaling med vipps eller faktura frå Melin.
  • E-kontakt vert handsama av personalet på legekontoret.
  • Tenesta kan i periodar vere stengt grunna ferie, sjukdom eller stor arbeidsmengde.

 • Ved akutt behov for hjelp, ring Nordhordland legevakt 116 117 eller ring 113
Opningstider

Telefon: 

Måndag til fredag, klokka 08.15–11.30 og 13.00–14.30

Våre legar 
 • Ingmund Kvinge
 • Halvard Martin Aag
 • Gunn Mali Steen Sund
 • Lene Therese Grindheim
 • 2 LIS 1 legar, skiftar kvart halvår
Informasjon om influensavaksine

Dersom du er i risikogruppa kan du få influensavaksine hjå oss på legekontoret viss du alt har ein legetime.

Trykk her for å lese om det øvrige vaksinetilbodet til kommunen.


Sist oppdatert: 10.05.2024
Publisert: 13.10.2023