Vaksinar

Helsestasjonen og skulehelsetenesta tilbyr dei vaksinane som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Ta kontakt med fastlegen din eller reisevaksinasjonskontoret for andre vaksinar utanom program.

Les meir om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttet si side.


Sist oppdatert: 07.05.2020
Publisert: 07.05.2020