Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiarar på skulane

Helsesjukepleiarar på skulane
Skule Helsesjukepleiar E-post Telefonnummer
Alversund skule

Ragnhild Vesterås

Kari Linn Hesjedal 

ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no

kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no

47 46 11 37


47 46 11 35

Austebygd skule Maria Angela Thingnes maria.angela.thingnes@alver.kommune.no 95 06 50 80
Danielsen ungdomsskule

Charlotte Lunner

Kjersti Soldal

charlotte.lunner@alver.kommune.no

kjersti.soldal@alver.kommune.no

41 45 25 04

40 90 89 28

Eikanger skule  Margrethe Sivertsen margrete.sivertsen@alver.kommune.no 40 81 46 59
Grasdal skule  Maria Skjelanger  maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  40 90 89 27
Hordabø skule Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 40 90 76 41
Kløvheim skule  Maria Skjelanger maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  40 90 89 27
Knarvik barneskule  Margrethe Sivertsen  margrete.sivertsen@alver.kommune.no  40 81 46 59 
Knarvik ungdomsskule 

Maria Angela Thingnes

Sissel Hatlevik 

maria.angela.thingnes@alver.kommune.no


sissel.hatlevik@alver.kommune.no
 

95 06 50 80

 

91 64 94 08

Knarvik vidaregåande skule

Sissel Hatlevik

Mette Haukaas

sissel.hatlevik@alver.kommune.no

mette.haukaas@alver.kommune.no

91 64 94 08

40 81 46 86

Leiknes skule  Ragnhild Vesterås ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no 47 46 11 37
Lindås barneskule  Kari Linn Hesjedal kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no 47 46 11 35
Lindås ungdomsskule  Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 40 90 76 41
Manger skule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no 40 90 76 45
Meland ungdomsskule

Maria Skjelanger

Bente Monstad Olsen 

maria.skjelanger@alver.kommune.no

bente.monstad.olsen@alver.kommune.no 

40 90 89 27

40 81 55 49

Myking skule  Ragnhild Vesterås ragnhild.vesteraas@alver.kommune.no 47 46 11 37
Nordhordland kristne Grunnskule Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 40 91 08 90
Ostereidet barneskule Bente Monstad Olsen bente.monstad.olsen@alver.kommune.no  40 81 55 49
Ostereidet ungdomsskule Ann Kristin Legernes  ann.kristin.legernes@alver.kommune.no  40 91 08 90
Radøy ungdomsskule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no 40 90 76 45
Rossland barneskule Kjersti Soldal  kjersti.soldal@alver.kommune.no  40 90 89 28
Rossland ungdomsskule  Charlotte Lunner  charlotte.lunner@alver.kommune.no  41 45 25 04
Sagstad skule 

Linn-Merete Fugelsbø

Maria Thingnes

linn-merete.fugelsbo@alver.kommune.no

 

maria.angela.thingnes@alver.kommune.no

46 28 04 84

 

95 06 50 80

Seim skule  Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 40 91 08 90 
Skodvin montessori skule Margrethe Sivertsen  margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  40 90 89 27
Sæbø skule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no 40 90 76 45
Vestbygd skule Bente Monstad Olsen  bente.monstad.olsen@alver.kommune.no

40 81 55 49

Sist oppdatert: 29.05.2020
Publisert: 29.05.2020