Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiarar på skulane

Helsesjukepleiarar på skulane
Skule Helsesjukepleiar E-post Telefonnummer
Alversund skule

Jannicke Erichsen

Margrethe Sivertsen 

jannicke.erichsen@alver.kommune.no

margrete.sivertsen@alver.kommune.no

950 65 080


408 14 659

Austebygd skule Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 409 07 641
Danielsen ungdomsskule

Charlotte Lunner

Kjersti Soldal

charlotte.lunner@alver.kommune.no

kjersti.soldal@alver.kommune.no

414 52 504

409 08 928

Eikanger skule  Margrethe Sivertsen margrete.sivertsen@alver.kommune.no 408 14 659
Grasdal skule  Maria Skjelanger  maria.skjelanger@alver.kommune.no  409 08 927
Hordabø skule Jannicke Helland jannicke.helland@alver.kommune.no 409 07 641
Kløvheim skule  Susanne Rebnord  susanne.rebnord@alver.kommune.no  950 99 045
Knarvik barneskule  Margrethe Sivertsen  margrete.sivertsen@alver.kommune.no  408 14 659 
Knarvik ungdomsskule 

Christin Brunborg

Sissel Hatlevik 

christin.brunborg@alver.kommune.no


sissel.hatlevik@alver.kommune.no
 

474 61 137

 

916 49 408

Knarvik vidaregåande skule

Sissel Hatlevik

Mette Haukaas

sissel.hatlevik@alver.kommune.no

mette.haukaas@alver.kommune.no

916 49 408

408 14 686

Leiknes skule  Christin Brunborg  christin.brunborg@alver.kommune.no  474 61 137
Lindås barneskule  Susanne Rebnord  susanne.rebnord@alver.kommune.no   950 99 045
Lindås ungdomsskule  Susanne Rebnord  susanne.rebnord@alver.kommune.no   950 99 045
Manger skule Henriette Sundfjord  henriette.sundfjord@alver.kommune.no  409 07 645 
Meland ungdomsskule

Maria Skjelanger

Bente Monstad Olsen 

maria.skjelanger@alver.kommune.no

bente.monstad.olsen@alver.kommune.no 

409 08 927

408 15 549

Myking skule  Susanne Rebnord  susanne.rebnord@alver.kommune.no   950 99 045
Nordhordland kristne Grunnskule Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 409 10 890
Ostereidet barneskule Jannicke Erichsen  jannicke.erichsen@alver.kommune.no 950 65 080
Ostereidet ungdomsskule Ann Kristin Legernes  ann.kristin.legernes@alver.kommune.no  409 10 890
Radøy ungdomsskule Jannicke Helland  jannicke.helland@alver.kommune.no 409 07 641
Rossland barneskule Kjersti Soldal  kjersti.soldal@alver.kommune.no  409 08 928
Rossland ungdomsskule  Charlotte Lunner  charlotte.lunner@alver.kommune.no  414 52 504
Sagstad skule 

Linn-Merete Fugelsbø

Siv Tveit Mjelstad

linn-merete.fugelsbo@alver.kommune.no

 

siv.tveit.mjelstad@alver.kommune.no

 462 80 484

 

462 80 663

Seim skule  Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 409 10 890 
Skodvin montessori skule Margrethe Sivertsen  margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  409 08 927
Sæbø skule Jannicke Erichsen  jannicke.erichsen@alver.kommune.no 950 65 080
Vestbygd skule Bente Monstad Olsen  bente.monstad.olsen@alver.kommune.no

408 15 549

Sist oppdatert: 29.05.2020
Publisert: 21.01.2019