Skulehelsetenesta

Alle barn og unge i kommunen har krav på skulehelseteneste ved den skulen dei høyrer til. Skulehelsetenesta er ei forlenging av helsestasjonstilbodet og arbeider for å fremje barn si helse og trivsel, samt førebygge sjukdom og skade. Tilbodet er gratis. Helsesjukepleiar har fast kontortid ved kvar enkelt skule.

Helsesjukepleiarar på skulane

Helsesjukepleiarar på skulane
Skule Helsesjukepleiar E-post Telefonnummer
Alversund skule

Eilen Korneliussen

Kari Linn Hesjedal 

eilen.korneliussen@alver.kommune.no

kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no

47 46 11 37


45 35 53 11

Austebygd skule Monica Skauge monica.skauge@alver.kommune.no 45 35 50 18
Danielsen ungdomsskule

Margrethe Sivertsen

margrethe.sivertsen@alver.kommune.no

40 81 46 59

Eikanger skule  Eilen Korneliussen eilen.korneliussen@alver.kommune.no 47 46 11 37
Grasdal skule  Maria Skjelanger  maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  40 90 89 27
Hordabø skule Maria Angela Thingnes maria.angela.thingnes@alver.kommune.no 95 06 50 80
Kløvheim skule  Maria Skjelanger maria.kristine.skjelanger@alver.kommune.no  40 90 89 27
Knarvik barneskule  Margrethe Sivertsen  margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  40 81 46 59 
Knarvik ungdomsskule 

Maria Angela Thingnes 

maria.angela.thingnes@alver.kommune.no

95 06 50 80

Knarvik vidaregåande skule

Sissel Hatlevik

Mette Haukaas

sissel.helen.hatlevik@alver.kommune.no

mette.haukas@alver.kommune.no

91 64 94 08

45 25 02 51

Leiknes skule  Eilen Korneliussen eilen.korneliussen@alver.kommune.no 47 46 11 37
Lindås barneskule  Kari Linn Hesjedal kari.linn.meland.hesjedal@alver.kommune.no 45 35 53 11
Lindås ungdomsskule  Elise Vogt Engeland elise.vogt.engeland@alver.kommune.no  
Manger skule Henriette Sundfjord henriette.sundfjord@alver.kommune.no 40 90 76 45
Meland ungdomsskule

Maria Skjelanger

Bente Monstad Olsen 

maria.skjelanger@alver.kommune.no

bente.monstad.olsen@alver.kommune.no 

40 90 89 27

40 81 55 49

Myking skule  Margrethe Sivertsen margrethe.sivertsen@alver.kommune.no  40 81 46 59
Nordhordland kristne Grunnskule Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 40 91 08 90
Ostereidet barneskule Bente Monstad Olsen bente.monstad.olsen@alver.kommune.no  40 81 55 49
Ostereidet ungdomsskule Ann Kristin Legernes  ann.kristin.legernes@alver.kommune.no  40 91 08 90
Radøy ungdomsskule Henriette Sundfjord henriette.sundfjord@alver.kommune.no 40 90 76 45
Rossland barneskule Jannike Sætre  jannike.setre@alver.kommune.no  48 48 08 25
Rossland ungdomsskule  Jannike Sætre jannike.setre@alver.kommune.no 48 48 08 25
Sagstad skule 

Linn-Merete Fugelsbø

Emilie Sundt

linn-merete.fugelsbo@alver.kommune.no

emilie.ulvevadet.sundt@alver.kommune.no

56171320

45 34 31 60

Seim skule  Ann Kristin Legernes ann.kristin.legernes@alver.kommune.no 40 91 08 90 
Skodvin montessori skule Emilie Sundt emilie.ulvevadet.sundt@alver.kommune.no 45 34 31 60
Sæbø skule Monica Demic Skauge monica.skauge@alver.kommune.no 45 35 50 18
Vestbygd skule Bente Monstad Olsen  bente.monstad.olsen@alver.kommune.no

40 81 55 49

Sist oppdatert: 07.09.2021
Publisert: 28.06.2018