Syn og hørsel

Tenesta er drifta av Bergen kommune.

Alle med eit reelt hørsels- eller synsproblem kan få hjelp og råd. Henvendelsen kan komme frå ein institusjon, ein fagperson i hjelpeapparatet eller frå brukeren sjølv.

Meir informasjon finn du her


Sist oppdatert: 07.05.2020
Publisert: 07.05.2020