Smitteutviklinga i Alver

Vi oppdaterer for tida ikkje denne sida. Her finn du pressemeldingar, lokale forskrifter og historiske smitte- og vaksinetal frå 12. mars 2020.

Lokale forskrifter
Lokal forskrift/vedtakGjeld fråGjeld til
Politisk vedtak om heimeskule for elevar i Alver (be om innsyn) 16.12.21 -
Lokal forskrift om smittekarantene for barn og unge under 18 år 15.12.21 21.12.21
Lokal forskrift om munnbind og karantene 10.12.21 15.12.21
Regional forskrift for Alver og kommunane i Bergensregionen (be om innsyn) 03.12.21 08.12.21
Forskrift om smitteverntiltak i Alver kommune (be om innsyn) 22.11.21 03.12.21
Forskrift om fritak for smittekarantene, (Alver kommune, Vestland) 17.09.21  26.09.21
Forskrift om smittekarantene 02.09.21 16.09.21

Forskrift om endring i forskrift om smittevernfagleg drift på byggeplassar

18.02.21  

Forskrift om ekstra smitterverntiltak i byggjebransjen

12.02.21 28.02.21

Forskrift om smitteverntiltak i Alver kommune 24. november - 7. desember 2020

24.11.20 07.12.20

Forskrift om smitteverntiltak i Alver kommune 7. - 23. november 2020

 07.11.20  23.11.20
Pressemeldingar

Her finn du ei oversikt over våre pressemeldingar og vedtak om tiltak under koronavirusutbrotet.

Pressekontakt

Send e-post eller ring, så hjelper vi deg med å kome i kontakt med rett person i Alver kommune.

Silje Andvik Hoaas, kommunikasjonsleiar

Vaksinestatus (sist oppdatert 19. april 2022)

Vi oppdaterer ikkje desse tala.

Tabellen vart sist oppdatert 19. april 2022:

Andel vaksinerte
Aldersgruppe

Dose 1

Dose 2

Dose 3 Oppfriskingsdose

12-15

73,7 %

-

 -

16-17

87,6 %

87,3 %

 -

18-24

90,9 %

87,5 %

36,5 %

25-39

85,7 %

82,2 %

40,6 %

40-44

89,3 %

87,3 %

58,5 %

45-54

91,5 %

90,2 %

69,8 %

55-64

94,6 %

93,7 %

84,6 %

65-75

over 95 %

over 95 %

94,5 %

75-84

over 95 %

over 95 %

91,9 %

85 +

over 95 %

over 95 %

90,8 %

Over 16 år som har fått dose 1: 92,2 %

Over 16 år som har fått dose 2: 90,3 %

Over 18 år som har fått dose 3: 67,3 %

Smittetal frå 13. mars 2020 til 25. januar 2022

Folkehelseinstituttet sitt meldingssystem for smittsomme sjukdomar (MSIS) kan du følgje med på smittetala til Alver. 

Tilfella i MSIS er basert på folkeregistrert adresse. 

Vi har tidlegare rapportert våre eigne smittetal. Her er Alver sine smittetal frå 13. mars 2020 til 25. januar 2022:

Vekesrapportar frå 6. desember 2021 til 25. januar 2022

Sist oppdatert: 25.11.2022
Publisert: 15.03.2020