Desse råda gjeld no

Nasjonale råd og reglar

Trykk her for å gå til nasjonale råd på helsenorge.no.

Råd til deg som skal reise

Utenriksdepartementet (UD) har fleire informasjonssider:

Dersom du har behov for ein negativ test, til dømes i samband med arbeid eller innreise til andre land, må du teste deg og få dokumentasjon hos ein privat aktør.

Koronasenteret i Alver tar ikkje PCR-test til koronasertifikat eller på grunn av reiser. Dette kan du ta hos ein privat aktør.

Spørsmål om koronasertifikat?

Du finn koronasertifikatet ditt på helsenorge.no/koronasertifikat. Gå inn på lenka og logg inn på sida med MinID. Om du etter innlogginga får opp valet mellom eigne og barn sine helseopplysningar, må du velje eigen profil.

Sertifikatet inneheld informasjon om:

  • vaksinasjonsstatus (vaksinert, antall doser eller uvaksinert)
  • siste PCR-test som er registrert de siste syv dagene (sjølvtestar blir ikkje registrert)
  • gjennomgått koronasykdom.

Koronasenteret i Alver tar ikkje PCR-test til koronasertifikat eller på grunn av reiser. Dette kan du ta hos ein privat aktør.

Om du ikkje har moglegheit til å bruke digitale tenester til å hente ut koronasertifikatatet ditt kan du bestille det via brev eller telefon

Trykk her for å lese meir om korleis du bestiller koronasertifikat via brev eller telefon frå Helfo.

Har du tidlegare tatt ein koronatest på koronasenteret i Alver kommune, kan du få hjelp til å skrive ut koronasertifikat på innbyggjarservice i Knarvik Senter, på kommunehuset på Manger og kommunehuset på Frekhaug.

Vi kan hjelpe deg i opningstida vår frå klokka 08.00 til 15.30.

Trykk her for å lese meir om koronasertifikat på helsenorge.no.


Sist oppdatert: 03.05.2022
Publisert: 13.03.2020