HeimHelse, sosial og omsorgKreftkoordinator

Kreftkoordinator

Har du eller ein av dine næraste fått ein kreftdiagnose? Då kan det vere godt å få hjelp til informasjon, råd og rettleiing om diagnose, behandling, rehabilitering og lindring.

Trykk her for å laste ned informasjonsbrosjyren til kreftkoordinatoren.

Kven er tilbodet meint for?

Du kan ta kontakt dersom du:

 • Nyleg har fått ein kreftdiagnose
 • Er pårørande til ein som har kreft
 • Ventar på behandling
 • Er under behandling
 • Har seinverknader etter kreftbehandling
 • Er frisk etter behandling, men har spørsmål om rehabilitering
 • Ikkje blir frist og treng hjelp til tilrettelegging av kvardagen

Pårørande kan også ta kontakt. Det same kan samarbeidspartar i kommunen og spesialisthelsetenesta.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kva kan kreftkoordinatoren hjelpe deg med?

 • Vere ein ressursperson for deg som er kreftramma eller er pårørande
 • Gi råd og rettleiing om diagnose, behandling og rehabilitering
 • Vere ein samtalepartnar, som kan bidra til å sortere tankar i ei vanskeleg tid
 • Ha oversikt over og informere om relevante tilbod og tenester, kurs og rehabilitering
 • Vere eit bindeledd mellom deg, fastlegen, spesialisthelsetenesta og kommunane, og formidle kontakt til ulike tenester og aktuelle samarbeidspartnarar
 • Sikre oppfølging av barn og unge som er pårørande
 • Koordinere og leggje til rette for at du og dine får ein best mogleg kvardag heime
 • Omsorg ved livets slutt

Kontakt oss

Du treng ikkje å søkje eller bli tilvist frå lege eller spesialist. Du som er kreftramma eller pårørande kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Du kan også be andre om å ta kontakt.

Samtale med kreftkoordinatoren kan skje heime hos deg, på telefon eller kontoret til kreftkoordinatoren.

Kreftkoordinatoren er tilgjengeleg på telefon mellom 09.00 og 15.00 på kvardagar.

Anne-Britt Hauge, kreftsjukepleiar
E-post: anne-britt.hauge@alver.kommune.no
Mobil: 409 10 889

Du tneg ikkje søkje eller bli tilvist frå lege eller spesialist. Du som er kreftramma eller pårørande kan ta direkte kontakt på telefon eller e-post. Du kan også be andre om å ta kontakt.

Samtale med kreftkoordinatoren kan skje heime hos deg, på telefon eller på kontoret til kreftkoordinatoren. 


Sist oppdatert: 17.02.2020
Publisert: 21.01.2019