HjemHelse, sosial og omsorgNedsett funksjonsevne og utviklingshemmingKommunalt følgje på ferie- og fritidsreise

Kommunalt følgje på ferie- og fritidsreise

Ferie- og fritidsreise

Ferie- og fritidsreise er ein aktivitet, opplevelse eller reise med overnatting, der hensikten er å få eit avbrekk frå dagliglivet gjeremål og andre fritidsaktivitetar.

Alver kommune etablerer prøveordning ut 2023, der ein mellom anna ønskjer å legge til rette for at personar i målgruppa kan gjennomføre ferie- og fritidsreise saman med kommunalt personell.

Målgruppe for ordninga er personar med nedsett funksjonsevne (fysisk og/eller psykisk), og som har trong for kommunal ledsager for gjennomføring av ferie- og fritidsreise.

Slik søkjer du

Trykk her for å søkje om kommunalt følgje til ferie- og fritidsreiser.

Trykk her for å skrive ut papirskjema 

Søknad sendas til:

Alver kommune
v/ Fagutvikling stab
Postboks 4
5906 Frekhaug

Meir informasjon

Trykk her for retningslinjer
Trykk her for fondsvedtekter 


Sist oppdatert: 07.07.2023
Publisert: 09.04.2021