HeimHelse, sosial og omsorgNedsett funksjonsevne og utviklingshemmingØkonomisk støtte til avlasting og følgje på feriereise

Økonomisk støtte til avlasting og følgje på feriereise

Olaug og Reidar Rambergs legat skal yte tilskot til beste for eldre og unge funksjonshemma i Alver kommune. Søknadsfrist er 1. mai.

Styret fatta den 10. juni 2020, sak nr. 04/2020 følgjande vedtak:
«Det vert løyvd ein årleg sum på kr. 150.000,- til avlastning og følgje på feriereiser for personar heimehørande i Alver kommune med nedsett funksjonsevne (fysiske eller psykiske). Maksimum utbetaling per person vert sett til kr. 6.000,- per år».

Styret har bede om at Alver kommune administrerer legatet si tilskotsordning for feriereiser.

Søknadsfrist for 2022 er 1. mai.

Alle søknader vert handsama etter søknadsfrist. Søknaden kan sendast både før og etter ferien er avvikla, men då innan årleg søknadsfrist.

Tildelingar skjer så lenge det er midlar, og utfrå ei kvar tid gjeldande kriterie for prioritering. Det er inga klagerett på tildeling av tilskotsmidlar frå legat.

Slik søkjer du

Trykk her for søknadsskjema

Trykk her for elektronisk søknad


Sist oppdatert: 21.03.2022
Publisert: 08.03.2021