HjemHelse, sosial og omsorgPsykisk helse og rusFørebygging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk

Førebygging av sjølvskading og sjølvmordsforsøk

Då kan du kontakte
  • 113 - Ved livstruande situasjonar
  • 116117 -  Nordhordland legevakt - Ved akutte situasjonar 
  • Fastlegen din –  fastlegen har ein augeblikkeleg hjelp funksjon på dagtid
Kommunepsykolog

Om du ønskjer å snakke med psykolog, har vi psykolog både til vaksne og til barn. Psykologane har kontor i Helsehuset i Knarvik, 2. etasje.

  • Måndag - fredag, klokka 08.30-15.00
  • Telefon: 94 51 18 54
Avdeling for psykisk helse og rus

Cecilie F. Johannesen, avdelingsleiar.
Tlf: 90 99 11 77

Jannice Myrmel-Isaksen, fagansvarleg.
Tlf: 45 37 61 08

Monica R. Jakobsen, fagansvarleg.
Tlf: 94 53 23 78

Helsestasjon for ungdom

Trykk her for informasjon om Helsestasjon for ungdom

Hjelpetelefonar
Nettstader

Sist oppdatert: 26.04.2023
Publisert: 27.12.2019