HeimKoronaKultur og idrett

Kultur og idrett

Utleige av kommunale bygg

Alver kommune leiger ikkje ut kommunale bygg og eigedomar. Idrettshallar og svømmehallar er stengde.

Vedtaket gjeld til 20. juni.

Vi skal vurdere om vi kan opne for utlån og utleige i sommarferien og kjem tilbake med meir informasjon om dette.

Arrangement og samlingar

Du kan invitere inntil 20 personar heim til deg på ei privat samling.

Arrangement på offentleg stad kan samle inntil 200 personar.

Trykk her for å lese kva retningslinjer som gjeld for arrangement, gruppestorleik og avstand.

Idrett og treningar

Treningar og annan organisert idrettsaktivitet er greitt, så lenge du følgjer dei nasjonale retningslinjene:

Retningslinjer for korps- og musikkøvingar

Alle øvingar må skje i samsvar med nasjonale retningsliner frå Helsedirektoratet, generelle smittevernsreglar og aktuelle rettleiarar.

Skulekorps som kjøper tenester frå Alver kulturskule må følgje plan for gjennomføring av skulekorpsøvingar.  Ta kontakt med Alver kulturskule om du har spørsmål om denne.

Hald deg oppdatert

Alver kommune følgjer råd frå nasjonal helsestyresmakter. Vi endrar våre rutinar og tiltak når det kjem nye råd. Difor er det viktig at du held deg oppdatert.

Følg med på nettsida til kommunen, www.fhi.no og www.helsenorge.no for siste nytt.


Sist oppdatert: 29.06.2020
Publisert: 13.03.2020