HeimKoronaArrangement og samlingar

Arrangement og samlingar

Helsedirektoratet har utarbeida ei nasjonal forskrift, og det er denne som gjeld i Alver.

Lurer du på kva som gjeld for din idrett eller organisasjon? 

Norges idrettsforbund har lagt ut informasjon og anbefalingar på si nettside. Særforbunda har gjerne også komme med anbefalingar. 

Ta kontakt med ditt lag eller organisasjon om du har spørsmål. 

Endring i vedtak 3. april

Under kan du lese formannskapet i Alver sitt vedtak frå 12. mars. Innhaldet er gjeldande per no, utanom setningen "Lag og organisasjonar skal ikkje gjennomføre treningar og andre faste aktivitetar.", som er tatt ut. 3. april vart det lokale vedtaket om treningar og faste aktivitetar i lag og organisasjonar fjerna.  

Vedtak i formannskapet 12-03-2020.pdf

Alver kommune tar ikkje økonomisk ansvar som kan følgje av tiltaka.


Sist oppdatert: 04.04.2020
Publisert: 13.03.2020