HeimKoronaKommunale bygg, tenester og aktivitetar

Kommunale bygg, tenester og aktivitetar

Under finn du formannskapet i Alver sitt vedtak om stenging av kommunale bygg og aktivitetar.

Vedtak i formannskapet 12-03-2020.pdf

Innbyggjarservice er stengt, men du kan framleis ringe

Innbyggjarservice i Knarvik senter, på kommunehuset på Frekhaug, på kommunehuset på Manger og Alver rådhus vil vere stengt for personleg oppmøte frå måndag 16. mars.

Vi er tilgjengelege på telefon. Ring oss på 56 37 50 00 om du ønskjer å komme i kontakt med Alver kommune.

Plan- og byggjesaksvakta er og stengt for personleg oppmøte, men du kan sende ein mail  og planforvaltning@alver.kommune.no og byggesak@alver.kommune.no, eller ringe oss på 56 37 50 00.

NAV Alver er stengt frå 12. mars

Instruks frå Arbeids- og velferdsdirektoratet gjer at NAV Alver er stengt frå 12. mars 2020 og inntil vidare grunna korona-situasjonen. NAV – kontoret er eit offentleg kontor med besøk av mange med kroniske sjukdomar og for å beskytte desse og generelt hindre smittespreiing vil du få hjelp på andre måtar enn fysisk oppmøte. Vi hjelper deg på telefon eller på nett:

  • Ring 55 55 33 33 eller bruk Ditt NAV for kontakt og hjelp
  • Ring 458 39 243 for spørsmål om sosialhjelp - open kl. 08 – 15.30
  • Ring 412 93 026 for hjelp av flykningtenesta
  • Ring 55 55 33 36 for hjelp til arbeidsgjevarar

Skal du levere post til NAV?

  • Knarvik: NAV sin postkasse i 1. etg i Kvernhushaugane 2. Norbobygget
  • Manger: Postkasse utanfor Innbyggjarservice/kommunehuset
  • Frekhaug: Postkasse utanfor rådhuset ved utgang mot Kiwi

Innbyggjarservice vart stengt for publikum på Manger, Frekhaug og Knarvik frå og med 16.03.20.

Er du arbeidsgjevar og må permittera?

Trykk her for viktig informasjon til arbeidsgjevarar vedrørande permitteringar/oppseiingar

Barnevernet er operativt

Alver barnevernteneste er operativ, men stengt for besøkande i perioden 16.3.–26.3.2020.

Ønskjer du å komme i kontakt med barnevernet? Ring oss på telefonnummer 56 37 50 82, eller ta direkte kontakt med din saksbehandlar/veiledar.

Vi opprettheld akutt beredskap som normalt.

Helsestasjon for ungdom: 

Helsestasjon for ungdom (HFU) i Alver kommune har ope onsdag 1.april, tysdag 7.april og onsdag 15.april på Frekhaug helsestasjon (i kommunehuset på Frekhaug) frå kl. 15.30 til kl. 18. Vi ynskjer at du bestiller time på sms/tlf i forkant, men det er og mulig med drop-in. Om du kjem på drop- in, må du ikkje ha forkjølelsessymptom. Hfu vil tilby tenester som vanlig, men med noko redusert tilbod grunna smitteførebyggande tiltak. 

Timebestilling kan du gjere på tlf: 916 49 408.

Ønskjer du å komme i kontakt med forvaltningskontoret?

Grunna tiltak for å begrense smitta av Koronavirus har vi inntil vidare ikkje anledning til å ta i mot besøkande.

Brannvesenet er operativt

På grunn av Koronaviruset har Nordhordland brann og redning iverksett fleire førebyggjande tiltak. Den operative beredskapen fungerer som normalt.

Tiltaka du kan komme til å merke er:

  • Det blir ikkje utført feiing og tilsyn i kommunane Alver, Modalen og Austrheim
  • All undervisning og opplæring i skule og barnehage blir utsett
  • Brannstasjonene blir stengte for publikum/besøk. Berre tilsette har tilgang

Vi arbeider kontinuerleg med proaktiv beredskapsplanlegging og nye førebyggjande tiltak som kan bli innført på kort varsel. 

Ved behov for assistanse bruk alltid nødnummer 110.  

Kemnerkontoret er stengt for publikumskontakt

Nordhordland kemnerkontor er stengt for publikumskontakt for å bidra til begrensing av koronasmitte.

Ønskjer du å komme i kontakt med landbrukskontoret?

Grunna tiltak for å begrense smitta av Koronavirus har vi inntil vidare ikkje anledning til å ta i mot besøkande.

Treng du å komme i kontakt med oss på landbruksavdelinga ring eller send oss ein e-post. Her finn du kontaktinformasjon til landbrukskontoret.


Sist oppdatert: 30.03.2020
Publisert: 13.03.2020