HeimKultur og aktivitetBorgarleg vigsel

Borgarleg vigsel

Vigsel og koronaberedskap

Vi opnar for vigslar, som av særlege grunnar ikkje kan vente.

Ta kontakt med oss på vanleg måte og høyr om vi kan gjennomføre vigsla di.

Dersom du får ja, blir det ein enkel seremoni med maks fem personar til stades: Deg og din kjære, vitnar og ordførar eller andre med vigselsmynde.

 

Før du tar kontakt med kommunen

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller krava til ekteskap.

Trykk her for å gå til Skatteetaten sin rettleiar for vegen til ekteskapet.

På heimesida til Skatteetaten kan de fylle ut dei skjema som skal til for at Skatteetaten kan sende ein såkalla «prøvingsattest» i retur til dykk.

Det er viktig å merke seg at:

 • Prøvingsattesten er gyldig i fire månader og må vere gyldig den dagen de skal gifte dykk.
 • De må sende den orginale prøvingsattesten til oss, ikkje ein kopi.
 • Prøvingsattesten sender de til:
  • Postadresse:
   Alver kommune
   Postboks 4
   5906 Frekhaug

  • Besøksadresse:
   Alver kommune
   Kvernhusmyrane 20
   5914 Isdalstø
   E- post: post@alver.kommune.no
   Telefon: 56 37 50 00
 • Merk brevet med «vigsel». De kan også levere attesten på eit av kundetorga våre som ligg i Knarvik, på Frekhaug og på Manger.

Slik bestiller du tid

Fyll ut skjema under og legg ved gyldig prøvingsattest. 

 • Sett opp alternative datoar, i tilfelle vi ikkje klarar å møte førstevalet.
 • Vi sender deg et samtykkebrev når tida for vigsel er bestilt.

Kvar og når skjer seremonien?

Kommunestyret har godkjend rådhuset i Knarvik og Frekhaug og Tingstova på Manger som vigselsstader i Alver kommune.  Alver kommune vil så langt som råd prøve å etterkome brudeparet sine ønskje om vigselsstad. 

Vigsel vil i hovudsak føregå på fredagar mellom klokka 12.00 og 15.00.

Kva kostar det?

Det kostar ingenting å gifte seg på rådhuset i Knarvik, Frekhaug eller tingstova på Manger. Om val av anna vigselsstad fører med seg ekstraordinære kostnader/planlegging, må brudeparet sjølv stå for organisering og meirkostnader.

Kven står for vigselen?

Vigslarar vert oppnende at kommunestyret i Alver. Dei som har fått vigselsmynde i Alver kommune er:

 • Ordførar Sara Sekkingstad Hamre
 • Varaordførar Øyvind Oddekalv
 • Jostein Borlaug (frå kommunestyret)
 • Jarle Landås (kommuneadvokat)
 • Erik Bouwer Utne (kultursjef)

Sist oppdatert: 18.03.2020
Publisert: 21.01.2019