HeimKultur og aktivitetFrivilligsentralane

Frivilligsentralane

Kva er ein frivilligsentral?

Ein frivilligsentral er eit bindeledd mellom kommunen og det frivillige. Den skal hjelpe lag, organisasjonar og enkeltpersonar til å arbeide saman for å skape lokale møteplassar.

Saman med dei frivillige kreftene ynskjer frivilligsentralane å vere ein medhjelpar til dei som vil skape aktivitet og møte mellom menneske i kommunen vår.

Frivilligsentralane kan mellom anna:

  • Hjelpe lag/organisasjonar med å søke om midlar frå det offentlege.
  • Legge til rette for deg som ønskjer å skape gode tilbod i ditt nærmiljø. Kom til oss med din idé!
  • Arbeide for samhandling på tvers av grupper og område.
  • Rettleie deg som ønskjer å bidra med frivillig innsats.
  • Rettleie deg som ønskjer hjelp frå frivillige.
  • Hjelpe deg å nå ut til lag/organisasjonar med informasjon.

Dei tre sentralane i Alver har som mål å vere tett på lokalsamfunna, og kvar sentral driftar ulike arrangement ut i frå lokale initiativ og behov.

Frivilligsentralane i Alver

Frivilligsentralen på Frekhaug

Trykk her for å gå til facebooksida til frivilligsentralen på Frekhaug

Besøksadresse

Havnevegen 41A, 5918 Frekhaug 

Kontaktperson

Nina Randal, dagleg leiar
Telefon: 56 17 10 66 eller 412 45 661 
E-post: nina.randal@alver.kommune.no

Frivilligsentralen i Knarvik

Trykk her for å gå til heimesida til frivilligsentralen i Knarvik

Besøksadresse

Nordhordlandshallen, inngang frå hovudinngang.
Kvernhushaugane 24, 5914 Isdalstø

Kontaktperson

Per Ole Ekker, dagleg leiar
Telefon: 56 37 51 54 eller 995 54 540
E-post: per-ole.ekker@alver.kommune.no

Frivilligsentralen på Manger

Lenke til heimesida til frivilligsentralen på Manger

Ynskjer du hjelp frå frivillige?

Frivilligsentralen har knytt til seg ei rekkje frivillige. Desse bidrar mellom anna til middagskøyring til heimebuande eldre, kulturtime på Velferdssenteret, besøks- og følgjeteneste og pensjonisttreff.

Middagskøyring til heimebuande.

Kvar dag, året rundt, kjører tre frivillige ut varm middag til heimebuande eldre. Middagen vert levert frå Radøy matsørvis på Velferdssenteret.
Ta kontakt med heimetenesta, Radøy matsørvis eller Frivilligsentralen for meir informasjon.

Kulturtime på Velferdssenteret

Kvar onsdag inviterer me til hyggjetreff på Velferdsenteret. Me samlast i Storstova på avdeling D mellom kl 10.30 og 11.45. På programmet har me musikk, sitjedans, felles song og hyggjeprat.
Besøks- og følgjeteneste

Helsetur

Frivilligsentralen arrangerer kvart år, i samarbeid med Vitaltour, feriereiser til Kypros. Målet med desse turane er å gje dei reisande ein tur der helse, trivsel og tryggleik er i fokus. Sosialt samvêr med morgontur, utflukter, soling på stranda, seniordans, underhaldning og bingo er ein del av aktivitetane.Vil du vera med på tur, ta kontakt med frivilligsentralen.

Pensjonisttreff

Fyrste måndag i månaden inviterer Eldrerådet og Frivilligsentralen til temadag i Prestegarden. Kaféen opnar kl. 1000, med sal av kaffi og rundstykke. Her kan ein koma inn og slå av ein prat og lesa dagens aviser.
Mellom kl. 1030 og 1230 har me eit særskilt tema som vert tala om. Informasjon frå rådmann er ein av programpostane. I tillegg har me allsong og kanskje kjem det nokon og opptrer for oss t.d. songgruppa frå LHL m.fl.

Kvar tysdag mellom kl 1030 og kl 1230 er det pensjonisttreff i Prestegarden. Her møtest 15-20 pensjonistar til sosialt fellesskap, kaffi, prat og bingo. Nokre gonger vert det arrangert turar eller andre aktiviteter

Torsdagar mellom kl 1100 og kl 1330 er det pensjonisttreff i Prestegarden. Då samlast heimebuande eldre til felles hyggjestund og ein god middag. Dersom Du skal ha middag, må du møta før kl 1130. Middagen startar kl 1200. Maten vert levert frå Radøy Matsørvis.

Aktivitetane vert omtalt i lokalavisene laurdagen på førehand og er opne for alle pensjonistar. Inga påmelding.
Dersom du har forslag eller ynskje om eit anna tilbod - ta kontakt!!

Ynskjer du å bidra som frivillig?

Kom innom frivilligsentralen i gamle prestegarden, eller ta kontakt med dagleg leiar.

Ynskjer du hjelp frå frivillige?

Kom innom frivilligsentralen i gamle prestegarden, eller ta kontakt med dagleg leiar.

Kontakt

Frivilligsentralen
Mangersnesvegen 2 (Gamle prestegarden)
5936 MANGER
Tlf kontor: 56 34 90 30
Dagleg leiar: Birthe K. Bjørstad
Mobil: 979 71 215
birthe.krakenes.bjorstad@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 07.04.2020
Publisert: 21.01.2019