HeimKultur og aktivitetIdrettSøk om tid i idrettsanlegga våre

Søk om tid i idrettsanlegga våre

Søkja om fast tid i idrettsanlegg i Alver kommune

Lag og organisasjonar og private mosjonsgrupper i kommunen kan no søkja fast tid i Alver komune sine idrettsanlegg for sesongen 2020/2021. Søknadsfrist er 15. april. 

Bestilla enkeltimar i idrettsanlegg i tidlegare Lindås kommune

Faste tider er fordelt for sesongen 2019/2020. For å søkje tid, ta kontakt med rådgjevar Atle Vaage, e-post atle.vaage@alver.kommune.no  tlf. 945 30 126.

Bestilla enkelttimar i Radøyhallen

Faste tider er fordelt for sesongen 2019/2020. For å leiga bassenget, terapibassenget (utanom tidsrom for offentleg bading) eller idrettshallen i Radøyhallen kan du ta kontakt med:

Kalender med oversikt over utlån.

For å bestilla einskildttimar i terapibassenget når det er offentleg bading kontaktar du Radøyhallen på tlf. 56 34 91 40 i opningstida til bassenget.

Leige av andre kommunale bygg og anlegg 

Kontakt Innbyggjarservice på e-post post@alver.kommune.no eller tlf. 56 37 50 00.

Prisar

Betalingssatsar for kommunale idrettsanlegg, møterom og kulturbygg.

Utleigereglement

Utleigereglementet innheld ei oversikt over korleis du kan nytte kommunale lokale og anlegg og kva du må ta omsyn til.


Sist oppdatert: 31.03.2020
Publisert: 21.01.2019