Prisar

Prisar

Satsar for elevpass Alver kulturskule skuleåret 2024/25

Prisar frå 1.8.2024 Per skuleår

Ordinær eigendel for elevplass

3.930

Eigendel med søskenrabatt/fleirfagsrabatt (25% rabatt)

2.947,50

Eigendel med søskenrabatt for born nr. 3 + fleire (50% rabatt)

1.965

Eigendel utvida elevplass/fordjupningsprogram

Ekstra tilrettelagt samspel, tilbod for elevar med utvida elevplass

5.860

1.965

Undervisningsmateriell dans og teater

Undervisningsmateriell visuelle kunstfag

115

340

Leige av instrument i redusert storleik

Leige av instrument/forsterkar 1. året

Leige av instrument i full storleik/forsterkar 2. året

Leige av instrument i full storleik/forsterkar 3. året

690

690

1.390

2.090

 For rabattane gjeld:

Ein betalar fullt for det dyraste tilbodet. Ein elevplass kan ikkje har fleire enn ein rabatt.

OBS: Søskenmoderasjonen slår først automatisk inn når ein og same føresett er betalar for alle i familien. 

Det er ingen rabatt på materiell eller instrumentleige.

Faktura for eigenbetaling vert sendt ut i oktober for haustsemester og i mars for vårsemester.

Redusert eigendel

Redusert eigendel inntektbasert:

Ein kan søkje om 50% rabatt av eigendel på elevplassen, dersom husstanden har samla inntekt på under kr 615 590,- per år. Denne ordninga er avgrensa til 30 elevplassar per år.

Ordninga gjeld for born opp til 18 år med elevplass i kulturskulen.

Søknadperioden er mellom 6. mars og 1. september. MERK: at de må og søkje om elevplass for å bli vurdert.

Trykk her for å søkje om redusert eigendel.

Utvida frist til 1.oktober

Redusert eigendel ved langtidsjukdom:

Ein kan søkje om redusert eigendel ved langtidssjukdom. Søkjar må legge ved legeerklæring.

Trykk her for å søkje om redusert eigenandel

 


Sist oppdatert: 27.02.2024
Publisert: 10.03.2022