HjemKultur og aktivitetBetalingssatsar for kommunale bygg og anlegg

Betalingssatsar for kommunale bygg og anlegg

Slik søkjer du

Du søkjer om tid gjennom Aktiv kommune.

For sesongleige er det eige søknadsskjema på kommunen si heimeside.

Prisar

Alle prisane omfattar bruk av lokalet, tilhøyrande utstyr, straum og utstyr til reinhald.

Pris for kommersielle arrangement avtalast særskild. Ta kontakt på e-post booking@alver.kommune.no

Prisliste for kommunen sine kultur- og idrettsanlegg.

Andre satsar
  • Driftsoperatør, reinhald, livredningsvakt: timepris 560,-
  • Arbeid som følgje av brot på reglementet: timepris 750,-
Utleigereglement

Her er Alver kommune sitt utleigereglement. 

Desse reglane gjeld ved all leige av kommunale bygg, hallar, anlegg, rom og utstyr.

Kontakt

Ta kontakt på e-post booking@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 10.01.2024
Publisert: 31.01.2020