HjemKultur og aktivitetBetalingssatsar for kommunale bygg og anlegg

Betalingssatsar for kommunale bygg og anlegg

Slik søkjer du

Du søkjer om tid gjennom Aktiv kommune.

Trykk her for å søke om fast tid (sesongleige) i idrettsanlegg eller kulturbygg.

Prisar

Alle prisane omfattar bruk av lokalet, tilhøyrande utstyr, straum og utstyr til reinhald.

Pris for kommersielle arrangement avtalast særskild. Ta kontakt på e-post booking@alver.kommune.no

Prisliste for kommunen sine kultur- og idrettsanlegg.

Andre satsar
  • Driftsoperatør, reinhald, livredningsvakt: timepris 560,-
  • Arbeid som følgje av brot på reglementet: timepris 750,-
Utleigereglement

Her er Alver kommune sitt utleigereglement. 

Desse reglane gjeld ved all leige av kommunale bygg, hallar, anlegg, rom og utstyr.

Kontakt

Ta kontakt på e-post booking@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 12.03.2024
Publisert: 31.01.2020