HeimSkatt, næring og landbrukNæringKoronastøtte til næringslivet

Koronastøtte til næringslivet

Vi har fått to millionar kroner frå krisepakka til regjeringa til eit ekstraordinært næringsfond.

Kven kan søkje?

Bedrifter og etablerarar som har redusert aktivitet eller sett ting på vent under koronapandemien.

I tillegg til bedrifter kan næringsaktørar kan søkje om tilskot frå fondet. Ein næringsaktør kan vere ein som legg til rette for eller gir støtte til næringsutvikling.

Kva kan du få støtte til?

  • Tiltak som fremjer auka aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringar, behov og potenisal
  • Tiltak som motverkar dei negative konsekvensane av Covid-19-pandemien
  • Tiltak som kjem raskt i gang

Slik søkjer du

Søknadsfristen er 10. desember.

Trykk her for å gå til søknadsportalen vår.

Kontakt oss

Lurar du på noko?

Ta kontakt med Tove Hagenes, hovudprosjektleiar for samfunnsutvikling


Sist oppdatert: 23.11.2020
Publisert: 12.11.2020