Kemneren i Nordhordland

Koronaviruset

Nordhordland kemnerkontor er stengt for publikumskontakt for å bidra til begrensing av koronasmitte. Vi oppmodar publikum til å kontakte oss på post@nhkemner.no. Telefontida er klokka 09.00 - 14.00.

 

Opningstid og kontaktinformasjon

Opningstid

Frå klokka 08.00 til 15.30.

Kontaktinformasjon

E-post: post@nhkemner.no
Telefon: 56 37 50 28

Besøksadresse

Burkhovdane 5,
5914 Isdalstø

Postadresse

Nordhordland kemnerkontor,
v/Alver kommune
Postboks 4
5906 Frekhaug

Våre tenester

Nordhordland kemnerkontor utfører skatteoppkrevjarfunksjonen for Alver, Modalen, og Osterøy. 

Kontoret skal ivareta dei oppgåvene det lokale skatteoppkrevjarkontoret hadde, som mellom anna er:

  • innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
  • innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale gebyr
  • føring av skatterekneskap for kommunane
  • informasjon om skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
  • arbeidsgjevarkontroll
Betalingsinformasjon

Trykk her for kontonummer for å betale skatt og arbeidsgjevaravgift

KID lagar du her https://www.skatteetaten.no/kid/

Pengar til gode – endre eller registrere konto

Trykk her for å endre kontonummer for utbetaling av skattepengar


Sist oppdatert: 19.05.2020
Publisert: 21.01.2019