HeimPlan, bygg og eigedomOverordna planar

Overordna planar

I tida fram til Alver kommune får eigen kommuneplan vil dei eksisterande overordna planane i tidlegare Lindås, Meland og Radøy gjelde som kommunedelplanar. Under finn du lenkjer til desse planane.

Kommuneplanar i Lindås (delplanar i Alver) 

 

 

 

 

Kommuneplan i Meland (delplan i Alver)

 

Kommuneplan i Radøy (delplan i Alver)

 

Områdeplanar og fagtemaplanar

Trykk her for meir informasjon om desse planane.

Planregister

For meir informasjon om alle arealplanar kan du nytta vårt planregister. Det finn du her: NHkart_Planregister


Sist oppdatert: 19.08.2020
Publisert: 21.01.2019