Utvalte planar under arbeid

Her finn du informasjon om utvalte planar som er under arbeid.

NB! Informasjon om alle arealplanar under arbeid finnast i kommunen sitt digitale planregister.

Kommunedelplan for E39 Flatøy-Eikefettunnelen

Planforslag er under utarbeiding basert på vedteke planprogram.

Statens vegvesen, med bistand frå Norconsult, utarbeider planforslaget.
Nettside for planarbeidet finn du her: Prosjektside
Alver kommune er planmynde.

Kontaktperson i Alver kommune er:
Rådgjevar Marte Hagen Eriksrud, plan og analyse
E-post: marte.hagen.eriksrud@alver.kommune.no

Områdeplan for Midtmarka og Rotemyra

Trykk her for å informasjon vedk. områderegulering for Midtmarka og Rotemyra

Kontaktperson i Alver kommune er: 
Rådgjevar Marte Hagen Eriksrud, plan og analyse
E-post: marte.hagen.eriksrud@alver.kommune.no


Sist oppdatert: 04.06.2020
Publisert: 27.03.2020