Eldstad og skorstein

Du treng ikkje sende byggesøknad dersom

  • Du skal installere, endre, rive eller reparere eldstad i eksisterande byggverk innanfor ei brukseining eller branncelle

Det er ingen formelle krav til den som skal setje opp ein eldstad. Vi tilrår likevel at du bruker kvalifiserte fagfolk til dette arbeidet.

Sjølv om du ikkje må søke, må du varsle oss når du er ferdig. Informasjon om dette finn du ved å trykke her.

Du må sende byggesøknad med hjelp av fagfolk dersom

  • Du skal byggje, rive, endre eller rehabilitere skorstein.

Sist oppdatert: 20.05.2020
Publisert: 05.10.2018