Separat bueining

Separat bueining

Søknadsplikt for oppdeling av bueining i eksisterande bustad oppstår når einingane:

  • Har alle hovudfunksjoner for bustad, som stove, kjøkken, soveplass, bad og toalett
  • Har eigen inngang
  • Er fysisk delt frå andre einingar. 

Du må sende byggesøknad med hjelp av fagfolk

Du kan ikkje sende byggesøknad på eiga hand. 

Den som søkjer for deg må sjå til at bueininga vil tilfredsstille alle tekniske krav til takhøgd, lys, utsyn, ventilasjon og parkering med meir. 

Vidare må tiltaket vere i samsvar med gjeldande plan for eigedomen. Det kan for eksempel vere krav til uteareal, parkering, storleik og tal bueiningar. 


Sist oppdatert: 20.05.2020
Publisert: 17.12.2019