HeimPlan, bygg og eigedomTreng du hjelp?

Treng du hjelp?

Innbyggjarservice og rettleiingsteneste

Vi kan rettleie deg og hjelpe deg å forstå kva reglar som gjeld for din eigedom.

Kontaktinformasjon 

Alver kommune har innbyggjarservice på Alver rådhus og på kommunehusa på Manger og på Frekhaug. Byggesak er for tida berre tilgjengeleg på telefon.

Søknad kan du sende til Alver kommune, postboks 4, 5906 Frekhaug, eller til post@alver.kommune.no

Du kan sende e-post til:

E-postadressene er til generelle spørsmål frå innbyggjarar. Vi svarar deg så raskt vi kan. Ansvarleg føretak som treng avklaringar må be om førehandskonferanse. 

Trykk her for informasjon om førehandskonferanse

Innsyn i saker?

Vil du ha innsyn i postliste, saker eller dokument? 

Trykk her for informasjon om korleis du ber om innsyn

Treng du rettleiing av byggesak?

Byggesak har rettleiing på telefon. Vi ønskjer å hjelpe flest mogleg, og har difor avgrensa tid for kvar samtale. Treng du meir detaljerte avklaringar, kan du be om førehandskonferanse. Sjå informasjon om det her.

  • Opningstid:
    • Måndag og onsdag
    • Klokka 09.00-15.00, med unntak av klokka 11.30-12.00
    • Telefon: 56 37 50 00

Vil du snakke med sakshandsamaren din?

Vis til namnet på sakshandsamaren din når du tar kontakt med innbyggjarservice på telefon 56 37 50 00.

Skal du sende post til kommunen?

Postadresse:


Sist oppdatert: 08.06.2020
Publisert: 21.01.2019