HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKva meinar du om - planprogram for kommunedelplanane oppvekst og helse-sosial

Kva meinar du om - planprogram for kommunedelplanane oppvekst og helse-sosial

Kommunedelplan Oppvekst, sak, 45/20
Kommunedelplan Helse, sosial og omsorg, sak 26/20

Planprogram gjev oversikt over gjennomføringa av planarbeidet. Kommunedelplanane for oppvekst og Helse, sosial og omsorg er politiske dokument og styringsverktøy for både dagleg drift og langsiktig arbeid.

Slik kjem du med innspel til planprogram:

Planprogram ligg ute til høyring og offentleg ettersyn i perioden 12.9.2020 til 24.10.2020. Du finn aktuelle dokument for nedlasting her:

PLANPROGRAM KDP OPPVEKST

PLANPROGRAM KDP HELSE OG SOSIAL

Andre dokument:

Vedtak i utval for oppvekst, kunnskap og kultur
Vedtak i utval for helse og omsorg
Folkehelseoversikt
Folkehelseprofil

Ønskjer du å gje innspel og merknad kan du innan 24.10.2020:

bruke elektronisk skjema for høyringsuttale

sende e-post til post@alver.kommune.no

sende post til
Alver kommune,
Pb. 4,
5906 Frekhaug


Sist oppdatert: 02.10.2020
Publisert: 10.09.2020